SAMFUND

En 60-årig dansk mand, der tidligt fredag morgen brød ind i Middelfart Rådhus og forskansede sig i bygningen, er fundet omkommet. Politiet kan endnu ikke oplyse noget omkring dødsårsagen eller om mandens motiv til at trænge ind i rådhuset. Politiet fik en anmeldelse om, at manden var brudt ind i rådhuset klokken 04:43. En politipatrulje […]
Forsvarets sprængstofeksperter er nu i fuld gang med at undersøge Middelfart Rådhus for eventuelle sprængstoffer. Det vil formentlig varer nogle timer, inden alle rum og etager er gennemgået, men en mere præcis varighed er det endnu ikke muligt at oplyse. Politiet er derfor fortsat massivt til stede i området for at sikre, at ingen uvedkommende […]
Selvom coronapandemien bragte stor bekymring med sig, har der også været positive effekter af den historiske situation, pandemien har bragt lande i verden over. Restriktioner og hjemmearbejde for hundredtusindvis af danskere har nemlig medført et markant lavere energiforbrug i 2020 – til gavn for boligejere og klimaet. Danske husholdningers totale energiforbrug var 4,7 pct. mindre […]
Arla Foods etablerer en moderne mælkeproduktion i det nordlige Nigeria, der blandt andet skal bruges til at uddanne og understøtte op til 1.000 lokale mælkeproducenter. Det er næste skridt i andelsselskabets langsigtede engagement i offentlig-private partnerskaber, der understøtter udviklingen af den nigerianske mejerisektor. Arlas nye 200 hektar store gård, kommer til at ligge i delstaten […]
Det varme vejr er kommet til Danmark. Derfor har Sundhedsstyrelsen samlet en række gode råd til, hvordan man forebygger hedeslag på de dage, hvor det er rigtigt varmt. På varme sommerdage kan kroppen blive overophedet og have svært ved at komme af med varmen. Det kan gøre, at man kan blive svimmel, få kvalme eller […]
Strejke på landets sygehuse vil ikke påvirke behandlingen af de akutte patienter i Region Syddanmark. Konflikten kan i nogle tilfælde betyde, at planlagte aftaler på sygehusene må udskydes. Berørte patienter vil få direkte besked i deres digitale postkasse eller på anden vis. Dansk Sygeplejeråd har stemt nej til forligsinstitutionens mæglingsforslag. Dermed begynder den varslede strejke […]
Borgere og politikere mødtes mandag den 14. juni, til et dialogmøde, med foredragsholdere. Fokus var sat på miljø og bæredygtighed. Kom med til dialogmødet, der blev sendt direkte fra fredericias nye genbrugscenter Nordre Kobbelvej i Fredericia. Husk at følge os på http://www.YouTube.com/DanmarkCTV og via facebook! Læs nyhederne mens de sker – på www.DanmarkC.TV
Resultatet af sygeplejerskernes afstemning om den nye overenskomst, er endt med et klart “NEJ”. Dermed går over 5.000 sygeplejersker i strække fra natten til lørdag Optællingen af stemmer er tilendebragt, og det viser et klart NEJ til overenskomsten. Dermed kan sundhedsvæsnet se frem til, at over 5000 sygeplejersker går i strejke. I trekantsområdet betyder strejken, […]
Danske Havne og Dansk Energi offentliggør en række politiske anbefalinger, der skal være med til at sikre Danmark en førerposition indenfor Power-to-X og gøre de danske havne til et energiknudepunkt i udviklingen af fremtidens grønne brændsler til skibe og lastbiler. Power-to-X er afgørende for at nå Danmarks klimamål og erstatte sort med grønt i tung […]
Der er sket et mindre fald i antallet af dødsfald relateret til narkotika fra 2019 til 2020, men overordnet er der tale om et stabilt niveau gennem de seneste mange år, viser ny rapport fra Sundhedsstyrelsen. Sundhedsstyrelsen lancerer samtidig et nyt stofsite, der skal give et overblik over stofferne på markedet og advare om nye […]
Regeringens økonomiaftale med KL imødekommer kun delvist behovet for borgernær velfærd i 2021, vurderer HK Kommunal, der advarer mod, at forbedringer bliver finansieret ved, at de ansatte presses yderligere. – Til trods for et løft på 1,4 milliarder kroner og en velkommen kompensation for de coronarelaterede ekstraudgifter undgår vi ikke, at den borgernære, kommunale velfærd […]
Regeringen og et bredt flertal i Folketinget har indgået politisk aftale om en mere robust el-infrastruktur. Aftalen lægger første grundsten til, at vi i Danmark i fremtiden kan bruge grøn strøm langt mere end i dag. Det er centralt for at indfri klimamålet om 70 procents reduktion i 2030. Aftalen lægger fundamentet for regeringens kommende […]
Knapheden på boliger til salg under Corona har gjort det nødvendigt for mæglerkæderne at tilbyde deres sælgerkunder nye løsninger, der sikrer dem et trygt boligskifte. Der har næppe i historien været mere gunstige forhold at sælge bolig under end under Corona, men alligevel kan selv perfekte tidspunkter for at sælge boligen rumme nogle udfordringer. Det […]
5 satspuljeprojekter skulle være med til at sikre, at børn og unge med psykiske lidelser – og deres familier – oplevede sammenhængende forløb, lige fra opsporing og udredning til behandling. Projekterne har kørt siden 2018 og er nu blevet evalueret. Sundhedsstyrelsen og Socialstyrelsen vil bære erfaringerne med videre. De fem projekter har arbejdet meget forskelligt […]
De lave salgstider under Corona fortsætter med at falde hen over foråret, men den fortsatte udvikling kommer i høj grad til at afhænge af graden af genåbning og de generelle flyttebehov, vurderer Nybolig.  Efter mere end et år med historisk travlhed på boligmarkedet er det intet, der endnu tyder på, at man skal indstille sig […]