Læserdebat

Læserdebat af: Jens Jørn Pedersen · Sanddalvej 4 · Fredericia Citat for Fredericia Kommunes hjemmeside: ”Udvalget(Økonomiudvalget) tager sig af den umiddelbare forvaltning af løn- og personaleforhold inden for alle kommunens administrationsområder. Udvalget fastsætter regler for borgmesterens og administrationens behandling af personalesager”. ”Udvalget tager sig af kommunens økonomiske planlægning og har ansvaret for kommuneplanlægningen og en samlet løsning af kommunens planlægningsopgaver. Udvalget fastlægger de fælles planforudsætninger og hjælper de stående udvalg […]
Af Kirsten Hassing Nielsen, byrådskandidat kv21/rv21, Det Konservative Folkeparti Åbenhed og gennemsigtighed i Fredericia har hele tiden været en velkendt stor mærkesag for Det Konservative Folkeparti. For os skal åbenheden sikre to ting; at alt der kan lægges frem for borgerne, rent faktisk også lægges frem, og at vi som politikere har føling med virkeligheden. […]
Læserdebat af : Karsten Byrgesen, spidskandidat til Regionsrådet (RV21) og spidskandidat til byrådsvalget for Nye Borgerlige (KV21). Havet trues af uansvarlighed fra både myndigheder og spekulanter. Koldings ”SLAM-GATE” sag handler om udledning af 360.000 kubikmeter forurenet og stærkt gødende slam. Slam som Kolding vil droppe i et i forvejen presset Lillebælt. Det svarer til at […]
Af Jens Jørn Pedersen Når man læser sagsagter fra socialforvaltningen i Fredericia Kommune og sammenligner dem med lovgivningen og håndbøger for eksempelvis familieafdelingen, så passer det så vidt det læses ikke sammen.Så stiller spørgsmålet sig selv: kender Fredericia Kommunes socialforvaltning lovgivningen på deres område?Det næste, man kan stille sig spørgsmål om, er, om de ansatte […]
Læserdebat af: Connie Maybrith Jørgensen Spidskandidat for SF, Havepladsvej 142, Fredericia Af Fredericia Dagblad d.16. Juli 2021 fremgår det, at Fredericia Kommune for nylig har modtaget et påbud fra Styrelsen for Patientsikkerhed. Dette sker på grund af en række yderst alvorlige og helt konkrete kritikpunkter: mangelfuld dokumentation og kritik af den basale omsorg og pleje […]
Af Jan Filbært byrådskandidat Enhedslisten ”Veje til reelt medborgerskab – En kortlægning af udviklingshæmmedes vilkår for selvbestemmelse og brugerindragelse.”Dette var overskriften i en kortlægning af udviklingshæmmedes vilkår for selvbestemmelse og brugerindragelse, lavet af Socialstyrelsen i år 2007.Mange vil sikkert mene, at forholdene fra 2007 og frem til nu har ændret sig og der opleves helt […]
Læserdebat Det kommer nok ikke som en overraskelse at ældreomsorg og en god alderdom står højt på Dansk Folkepartis liste over politiske tiltag, det gør det også ved de kommende budgetforhandlinger for 2022. I Fredericia har vi politisk vedtaget nogle høje kvalitetsstandarter på ældreområdet og vi er også en af de kommuner der bruger flest penge pr. ældre over […]
Af Kirsten Hassing Nielsen, byrådskandidat kv21, Det Konservative Folkeparti Klima og miljø fortjener langt mere politisk opmærksomhed, og skal favne alt fra borgernes nærmiljø, samarbejdet mellem kommune og erhvervsliv og naturen ved og omkring Lillebælt. Ambitionen hos Det Konservative Folkeparti er klar; Fredericia skal være foregangskommune i indsatsen for et fremtidssikret godt miljø og klima. […]
Læserdebat af: Karsten Byrgesen, Nye Borgerlige – Byrådsmedlem og spidskandidat til byrådsvalget og til regionsrådet i Region Syddanmark Kystdirektoratets anlægstilladelse til at etablere Marina City i Kolding er på en og samme tid både godt og dårligt nyt. Det er godt nyt for investorerne og udsigten til kæmpe fortjenester. Det er godt for byrådet i […]
Læserdebat af: Tommy Rachlitz Nielsen. Konservativ spidskandidat til KV21,Ternevej 1, 7000 Fredericia Endnu engang har et næsten enig byråd bevist at deres snak om åbenhed og gennemsigtighed bliver ved snakken. Dårlige undskyldninger og løse beskyldninger er tilsyneladende forklaringen på hvorfor byrådet ikke vil skabe åbenhed i ADP A/S og alle andre steder. Det overrasker mig […]
Læserdebat af: Jan Schrøder, Sanddalvej 35, Fredericia, elkørestol og bassin bruger. Ja, i hvert fald på bestemte områder. Det er jo helt fantastisk at se at man kan bygge en ny tribune på Monjasa Park, en ny hovedindgang ved Fredericia Idræt center og selv en cykelsti mellem Snoghøj og Taulov, hurtigere end man kan flytte […]
Læserdebat af : Preben H. Rosenberg – Odinsvej 4 7000 Fredericia Grøn Kultur Danmark (GKD) ser generelt med tilfredshed på intentionerne ikommuneplanforslaget (KP) og Forslag til Kommuneplan for Trekantområdet. Generelt Grøn Kultur Danmark savner fortsat et særligt afsnit i såvel KP som KT omfolkesundhed og livskvalitet. Ordet ”Folkesundhed” indgår faktisk overhovedetikke trods regeringens aktuelle fokus […]
 Læserdebat af: Kirsten Hassing Nielsen, byrådskandidat kv21, Det Konservative Folkeparti Efter at konklusionen på undersøgelsen af familieafdelingen er tikket ind efterlader det fortsat spørgsmål til den politiske håndtering. Og det bekræftes yderligere, når Venstre, Nye Borgerlige og Dansk Folkeparti efterfølgende har givet udtryk for ønske om endnu en undersøgelse. Svaret herpå må være et rungende […]
Læserdebat af: Connie Maybrith Jørgensen, Havepladsvej 142, Fredericia – Spidskandidat for SF til kommunalvalget I en tid, hvor det fyger om ørerne på Fredericias befolkning med mere eller mindre dybdegående undersøgelser af forholdende i Kommunen, er Byrådet nu endelig kommet i hus med etableringen af en whistleblower ordning. En whistleblower ordning  som forlængst er blevet besluttet […]
Af: Lars Olesen, formand og byrådskandidat SF – Fredericia, Prinsessegade 62, 1.tv og Per A. Moos Laursen, byrådskandidat SF – Fredericia, Lumbyesvej 4, 10. -2  Busdriften skal i udbud og i SF Fredericia hilser vi kommunens krav om emissionsfrie busser velkommen og bakker helt op om langt mere klima- og støjvenlige løsninger. Brintdrift bør tænkes […]
Læserdebat af: Kirsten Hassing Nielsen, byrådskandidat Det Konservative Folkeparti, kv21 Vi har stadig til gode at se og høre tydelige tegn på, at der er politisk vilje til en kulturændring. Og den seneste afsløring om den interne afdækning, som alligevel ikke var blåstemplet, den manglende åbenhed omkring ansættelse af ny kommunaldirektør og uacceptable indlæg i […]
Læserdebat af: Ecaterina Pedersen, bestyrelsesmedlem for Alternativet Fredericia Det ser ud til at det går godt (endnu) for Socialdemokratiet i Danmark, takket være bl.a. lavere- og middelklassen, der i de senere år havde stemt på det højre populistiske Danske Folkeparti. Nogen er vendt tilbage til socialdemokraterne efter partiets skift til højre, andre har vendt blikket […]