Læserdebat

Jan Filbært, Enhedslisten Fredericia, har startet en debat omkring borgervejledere De sidste par år har overskrifterne for vores by ikke været prangende snare tværtimod, men vi har noget som ikke så mange andre byer har, vi har en fantastisk borgervejleder. Jesper Gottlieb er Fredericia kommunes uafhængige borgervejler og lige netop ordet uafhængig er vigtigt at […]
Læserdebat af : Karsten Byrgesen, Nye Borgerlige.  Regionsrådsmedlem Region Syddanmark og næstformand i Miljøudvalget.  Fortidens synder og håndteringen af alle former for ”bortskaffet” affald plager os i stigende grad. Forurenet drikkevand og lukning af boringer, iltsvind i kystnært farvand og ødelæggelse af maritim flora og fauna fylder op i hverdagen og giver god anledning til bekymring […]
Læserdebat af : Annette Blynel (SF), medlem af Regionsrådet i Region Syddanmark, Strandgade 27, 5700 Svendborg Fantastisk –  nu er der pludselig mulighed for at tilføre ekstra 70 mio. kr. til lokallønspuljen. Det er virkelig godt, specielt fordi de ansatte på regionens sygehuse er uhørt pressede. Arbejdsforholdene er flere steder så ekstreme, at det er […]
Læserdebat af : Poul Rand, Calvinsvej 34, 7000 Fredericia. Borgerlig debattør. Det fremgår helt tydelig af de 3 politikkere fra V,O og D der udtaler sig om ADP’s bestyrelse ikke aner hvad og hvordan en bestyrelse arbejder med og styres.  Valget af ledelsen i et A/S træffes på generalforsamlingen (dvs. af ejerne og dermed Fredericia kommune igennem […]
Karsten Byrgesen, Regionsråds – og Byrådspolitiker, har startet en debat omkring fortidens forurenings synder Som et monster fra fortiden bliver vi dagligt mindet om den industrielle løssluppenhed fra tiden, hvor der i efterkrigstiden (2. verdenskrig) for alvor kom gang i industrien. Der er registreret 10.000 – ja ti tusinde – forureninger i Region Syddanmarks område. […]
Poul Rand, Calvinsvej 34, borgerlig debattør, har startet en debat omkring politiske visioner Visioner: Elon Musk fra SpaceX vil gøre menneskeheden interplanetarisk, Jeff Bezon fra Amazon vil lave Jorden til en naturpark og flytte tung industri til månen. Selvmuterende robotter sendes ud i rummet og bygger beboelser til menneskeheden på andre planeter spår jeg og […]
Jens Jørn Pedersen · Sanddalvej 4 · Fredericia, har startet en debat omkring tillidshverv I Danmark har vi en forståelse af, at man ved udståelse af straffen ved en dom er fri igen ved løsladelse, men det vil stadig stå i straffeattesten i flere år (måske 5-10 år efter løsladelsen). Det er lovgivningen, der er […]
Læserdebat af Preben Hoffmann Rosenberg, Odinsvej 4, 7000 Fredericia Yes: Lykkedes i aftes kl 18 at komme i en kvik kvik-kø i Danmarksgade.Resultat: negativ – så det er jo så positivt??Og lad det straks være sagt: ”Dette er ingen kritik af hverken myndighedereller enkeltpersoner – men en personlig beretning, som måske kan værebrugbar information til […]
Poul Rand, Calvinsvej 34, Fredericia, har startet en debat om kommunens økonomi. The never ending story: Dilettant forestillingen om Fredericia kommune foresætter. Udsalg på sandheden, intet mindre en fiasko for demokratiet. Politikker der ikke har overblik nok til at danne en selvstændig mening. En advokatkonto der løber hurtigere end den hengangne travhest Tarok. Kommunens advokatkonto justeres […]
Jens Jørn Pedersen, Sanddalvej 4 7000 Fredericia, har startet en debat omkring den politiske verden Evnen til at skelne mellem mål og middel ser ud til at være meget begrænset i den politiske verden også på Christiansborg. Nu ser vi, at Inger Støjberg og Pia Kjærsgaard undre sig rigtig meget over, at man ikke må […]
Læserdebat Af Søren Grøn Stampe, Lokallisten, Borgerligt Fælleskab (kandidat til KV21) og Karsten Byrgesen, Folketingskandidat og by- og Regionsrådsmedlem Atletikken skal udvikles i Fredericia til glæde for den organiserede og uorganiserede idræt Så kort kan vores ønske om faciliteter til vores lokale atletikudøvere udtrykkes. Fredericia har bragt sig i en meget flot spids, når det […]
Connie Maybrith Jørgensen, Nyvalgt Byrådsmedlem for SF Havepladsvej 142, Fredericia – har startet en debat Fredericia Dagblad bringer den 8.12.2021 et indlæg fra byrådsmedlem Kenny Brun Olsen, hvor han udbreder sig om Venstres elendige økonomiske resultat af forhandlingerne om konstitueringen af det nyvalgte byråd. Indlægget synes blottet for den journalistiske bearbejdning, en bearbejdning som kunne […]
Læserdebat af: Andreas Tobiassen. Bestyrelsesmedlem i Enhedslisten Fredericia Det er altid interessant at læse Karsten Byrgesens (NB) læserbreve. Mandag beskyldte han eksempelvis Enhedslisten og Socialdemokratiet for at beskatte de svage i forbindelse med en stigning af taksterne til børnepasning. Samtidig mener Karsten at have fundet ud af noget helt nyt – vores fripladstilskudsordning. Desværre viser læserbrevet bare, at der […]
Læserdebat af Preben Hoffmann Rosenberg, Odinsvej 4, 7000 Fredericia Så vidt jeg erindrer, har jeg kun én gang tidligere skrevet et læserindlæg uden at anlægge en eller anden humoristisk vinkel. Dette bliver så 2. gang. Første gang var da Kim Larsen på usmageligvis lancerede en kampagne om ”Gesundheit…” Min beretning ”PodeParodien” tager sin begyndelse søndag aften kl. 21, […]
Læserdebat af Karsten Byrgesen, byrådsmedlem Nye Borgerlige Fredericia SOCDEM og Enhedslisten brød med praksis, da de efter blot et indlæg fra undertegnede – på mandagens byrådsmøde – trampede på hundredvis af Fredericianske forældre, med børn i vuggestue og børnehave. ”Julegaven” fra de to røde partier til de yngre forældre er en kæmpe og uvarslet stigning […]
Spørgsmålet er ikke hvor er lægen, spørgsmålet er; hvorfor gik der så lang tid før det gik op for de lokale politikere, at Fredericia mangler noget så vigtigt som en lægevagt.  Læserdebat af. Poul Rand, Liberal Alliance, Fredericia. Et er, at en by med godt 50.000 indbyggere ikke har en skadestue, noget andet er nærhedsprincippet […]
Debatindlæg af Annette Blynel (SF), Strandgade 27, 5700 Svendborg – medlem af regionsrådet og gruppeformand Der er gang i debatten om baggrunden for, at lægevagtskonsultationen i Fredericia er lukket. Det er desværre helt korrekt, at vagtlægerne egenhændigt har besluttet at lukke 10 ud af 22konsultationssteder i regionen. Det er bl.a. sket i Fredericia, Middelfart, Brør og Varde. Det […]
Læserdebat af : Poul Rand, Calvinsvej 34, 7000 Fredericia.  I snart 2 måneder har området omkring Calvinsvej ikke modtaget hverken reklamer eller ugeaviser. Især de ældre i kvarteret efterspørger disse.   Jeg har personligt klaget skriftligt, uden respons eller forbedring, flere af de ældre har ringet og klaget, ifølge hvad de oplyser til undertegnede blev de […]