Home Tag "samarbejde"
5 satspuljeprojekter skulle være med til at sikre, at børn og unge med psykiske lidelser – og deres familier – oplevede sammenhængende forløb, lige fra opsporing og udredning til behandling. Projekterne har kørt siden 2018 og er nu blevet evalueret. Sundhedsstyrelsen og Socialstyrelsen vil bære erfaringerne med videre. De fem projekter har arbejdet meget forskelligt […]
I folkekirken har sognegrænserne traditionelt været meget afgrænsende for samarbejde på tværs af sognene. Der er i folkekirken i disse år opbrud i forhold til den tidligere forståelse, hvor hvert sogn klarede alt selv. I Fredericia Provsti, som består af alle kirkesogne i Fredericia Kommune, indledte man for 13-14 år siden overvejelser om mulighederne for […]
Ny lokalaftale gør det muligt at opspore mistrivsel hos børn og unge Region Syddanmark, Praktiserende Lægers Organisation Syddanmark og de syddanske kommuner har indgået fire nye lokalaftaler om en særlig indsats for sårbare borgere. Aftalerne skal være med til at styrke mulighederne for tæt koordinering og opfølgning mellem sygehus, læge og kommunalt personale. Det skal […]
Normalt kender vi Coops Skolekontakt fra projektet GoCook, hvor mere end 150.000 børn hvert år lærer at lave mad og får viden om råvarer Som led i Coops nye ambitiøse emballage-strategi, har Skolekontakten  udviklet den første bog, hvor børn kan lære om affald, genbrug, emballage og madspild. Bogen hedder ”Professor Skrald og skrotrobotterne”, og indtil […]