Home Tag "måger"
Du kan minimere gener fra mågerne ved at undlade fodring og fjerne madaffald   Fredericia midtby er igen plaget af sølvmåger, og det er tiden til at huske på, hvordan generne minimeres mest muligt.   ”Det er ikke realistisk, at vi kan fjerne alle måger fra Fredericia, men vi kan minimere generne fra dem, hvis […]