Home Tag "læserbrev. søren Hostrup"
Jeg synes, at det er dybt beklageligt, at forældre ser sig nødsaget til at gå på gaden for at protestere over de dårlige forhold børn og personale dagligt bliver budt i mange institutioner. Personale og BUPL har i rigtig lang tid tilkendegivet, hvad normeringerne betyder for både børn og voksne. Alligevel synes de at tale […]
Borgerdialogmøde version 2.0 Den 2. februar indkaldte jeg til første borgerdialogmøde omhandlende jobcentret – social og beskæftigelsespolitikken. På det møde kiggede vi meget bagud på, hvad der var gået galt og hvor der er problemer. På borgerdialogmødet den 17. marts skal vi kigge på fremtiden. Vi skal udveksle ideer om, hvordan fremtidens jobcenter skal se […]