Home Tag "Jens jørn"
Læserdebat af: Jens Jørn Pedersen · Sanddalvej 4 · Fredericia Bente Ankersen er en rigtig vigtig person i kommunalbestyrelsen, hvor hun er medlem af forskellige udvalg Senior- og Handicapudvalget, Sundhedsudvalget og formand for Børn- og Ungeudvalget – §18. ”§18 Børn- og Ungeudvalget behandler sager om børn og unges sociale forhold. Kommunen skal ifølge Lov om […]
Vi har hørt Fredericias nuværende borgmester fortælle, at Fredericia har en rigtig god økonomi. Det kan undre lidt, nå Fredericia Kommune modtager omkring 300 mio. i overførselsindkomst fra andre kommuner, der er bedre stillet. Jacob Bjerregaard Jørgensen foranstaltede, at kommunen på grund af Corona optog et lån som jeg forstår i alt omkring 500 mio. De 300 mio. er […]
I vestlige demokratier er der fælles fodslag med hensyn til bl.a. magtens tredeling, hvor kravet er, at disse tre områder eruafhængige af hinanden. Ud over den lovgivende magt – Folketinget, den udøvende magt – regeringen og den dømmende magt – domstolene, skal vi have pressen som den fjerde magt. Pressen skal tilstræbe objektivitet og journalisterne skal skrive journal og fortælle befolkningen, hvad der foregår […]
Af: Jens Jørn Pedersen · Sanddalvej 4 · Fredericia Nu kommer det frem i småbidder, hvor meget kommunalbestyrelsen har svigtet. Det bliver også klart, at det har kostet Fredericia Kommune millioner af kroner, måske et tocifret mio. beløb, at kommunalbestyrelsen med Jacob Bjerregaard Jørgensen i spidsen har svigtet deres ansvar ved ikke at have eller […]
I 1996 og 2003 vedtog man i Folketinget speciallove rettet mod en bestemt befolkningsgruppe. Nu har vi politikere, der vil have lovgivet specielt omkring andre bestemte befolkningsgrupper. Desværre ser det ud til, at politikerne og deres rådgivere ikke er i stand til at tænke konsekvenserne af en ny lov. Det betyder, at en speciallov rammer […]