Frederik 3. gav i 1650 den befaling at der skulle opføres en fæstningsby i Jylland. Valget faldt på Fredericia og der blev flyttet 1 millioner kubikmeter jord af mere end 5.000 medarbejdere. Resultatet er i dag at Fredericia er omkranset af Nordeuropas bedst bevarede voldanlæg som af fredericianerne anvendes som park, undervisnings- og formidlingssted. Vi […]
De fleste danskere kan nok genkende følelsen af ensomhed til en hvis grad og der har gennem de seneste mange år været adskillige tiltag målrettet mod ensomheden. Men hvordan ser det ud når corona banker på døren? Kan man stadig skabe god kvalitets indhold i hverdagen når man ikke lige så let som tidligere kan […]
Med Budget21 præsenterede Fredericia Kommune en lang række tiltag som ligger fundamentet for den vej Fredericia skal bevæge sig det næste år. En af de tiltag er minimumsnormeringer i daginstitutionerne, som helt lavpraktisk kommer til at betyde flere pædagoger i de fredericianske børnehaver. Hvad man i byrådet synes om det kan du høre Ole Steen […]
Alle stemmeberettigede har i denne uge fået tilsendt valgmaterialet til det kommende seniorrådsvalg i Fredericia I år er der endnu en gang valg til Seniorrådet i Fredericia. Derfor har alle, der er fyldt 60 år, senest d. 30. november 2020, fået valgmaterialet tilsendt. Der er to måder at stemme på til Seniorrådet; enten pr. brev […]