Den nu tidligere distriktsskoleleder for Kirstinebjerg distriktet Magnus te Pas, er tiltrådt stillingen som Koncernchef for Børne og Unge i Fredericia kommune. På LinkedIn skriver Magnus te Pas om sit nye job: “Det, med kæmpe ydmyghed og glæder at jeg i morgen starter drømme jobbet som Koncernchef for Børn og Unge i Fredericia kommune. Et […]
Besøgsforbuddet udvides dags dato på Rosenlunden. Dette gøres jf. påbud fra Patientsikkerhedsstyrelsen. Påbuddet er kommet, da vi i øjeblikket har tre borgere og tre medarbejdere, der har fået konstateret Covid-19 på stedet. Besøgsforbuddet betyder, at: – Der i en begrænset periode ikke må komme besøgende/pårørende ind på hele Rosenlunden. – Hvis en borger er døende, […]
Regeringen er sammen med Radikale Venstre, SF, Enhedslisten og Alternativet enige om, at det skal være lettere at komme igennem skolen og uddannelsessystemet som ordblind med fire nye mål og ni nye initiativer. Regeringen har sammen med Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet indgået en aftale, der skal styrke indsatsen til ordblinde og personer […]
Som en direkte konsekvens af Covid-19, blev stort set enhver form for events lukket ned allerede i marts. Det betød for hele eventbranchens vedkommende, at branchen stort set har stået uden arbejde siden marts – og kommer til det en rum tid endnu.   Branchen har imidlertid kun i beskedent omfang kunnet benytte de hjælpepakker, […]
Efter de seneste to måneders intensive forhandlinger er parterne nået i mål, og en ny fælles-nordisk aftale om brug af musik på YouTube er i hus Den nye fælles-nordiske aftale med YouTube er indgået i regi af den nordiske hub, Polaris, på vegne af Koda, Teosto (Finland), Tono (Norge) og Stef (Island). Aftalen træder i […]