FREDERICIA

VIGTIGT SKRIDT FOR FREDERICIAC

Af DanmarkC TV - tv@danmarkc.tv

Kort før nytår gav byrådet grønt lys for byggemodning på FredericiaC. Nu følger en lokalplan, der giver mulighed for at anlægge den første kanal.

By- og Teknikudvalget har netop godkendt den første lokalplan for FredericiaC, som sendes i offentlig høring i begyndelsen af marts. Det er et vigtigt skridt i retning af at realisere kanalbyen på FredericiaC.

Lokalplanen omhandler Oldenborggadekvarteret og giver blandt andet mulighed for, at den første kanal kan anlægges.

”Med lokalplanen er vi med til at sikre, at den nye bydel på havnen får de kvaliteter og det liv, som vi ønsker. Her lægger vi rammen for selve indretningen af bydelen ved for eksempel at sikre grønne områder og offentlig adgang til kanalen og promenaden samt stille krav om, at de kommende bygninger opføres i forskellig højde og med forskellig facade, så det bliver en spændende og varieret bydel at opholde sig i”, udtaler Jean Brahe, som er formand i By- og Teknikudvalget.

Ved kanalen anlægges promenader og pladser med gode opholdsmuligheder og trapper, hvor man kan komme ned til vandet, så kanalen kan bruges til små både og lignende. Lokalplanen fastlægger også placering af nye veje med tilslutning til Oldenborggade. Vejene bliver starten på et nord-sydgående gadenet i den nye bydel på linje med byens eksisterende gadenet. I den forbindelse bliver der lavet plads til at plante træer i den sydlige side af Oldenborggade kombineret med parallelparkering.

Der kan også opføres den første karré i bydelen ved hjørnet af Oldenborggade/ Kongensgade. Bygningerne i karréen varieres i facader og højder, så der skabes spændende og varieret byggeri. Bygningerne kan opføres i moderne arkitektur, gerne med beplantning på facader og tage, som også kan bruges til tagterrasser og solcelleanlæg.

Klimasikring tager ikke vandudsigten

Terrænet i området hæves, så det er sikret mod oversvømmelser fra havet. Ved Gl. Havn mellem havnebassinet og Oldenborggade anlægges et nyt, hævet trappe anlæg, der kan bruges til ophold ved vandet og samtidig bliver en barriere, der vil bidrage til at sikre midtbyen mod oversvømmelser.

”Der kommer en halv meter høj plint ved Gl. Havn, som sikrer, at Lillebælt ikke mere vil løbe over sine bredder og oversvømme kældre og veje midtbyen. Plinten kan hæves med yderligere en halv meter, hvis det på et tidspunkt bliver nødvendigt, men den vil ikke komme til at tage vandudsigten inde fra byen. Man vil også fremover kunne se ud over Lillebælt, når man står på J.B. Nielsens Plads”, fortæller Jean Brahe.

Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af udviklingsplanen ”Kanalbyen ved Lillebælt”, der viser planen for områdets udvikling til en ny bydel. Der vil blive udarbejdet lokalplaner for de forskellige etaper, indtil hele området er lokalplanlagt for den nye bydel. Se udviklingsplanen på FredericiaC’s hjemmeside: www.fredericiac.dk.