Læserdebat

Vigtigheden af at stemme til EU-valget den 9. juni – Et liberalt perspektiv

Læserdebat af: Poul Rand, lokalformand for Liberal Alliance i Fredericia, kandidat til KV25

Den 9. juni står vi over for en afgørende beslutning – EU-valget. Det er muligheden for at forme vores fælles fremtid og sikre, at EU fortsætter med at fremme de værdier, som det oprindeligt blev grundlagt på: fred, frihed og frihandel. Fra et liberalt synspunkt, repræsenteret af Liberal Alliance, vil jeg gerne understrege, hvorfor det er vigtigt at stemme og hvordan vi kan styre EU i en retning, der gavner os alle.

Fred: EU som sikkerhedspolitisk aktør

EU blev skabt for at sikre fred i et Europa, der i årtier havde været plaget af krige. I dag står vi igen over for sikkerhedstrusler, denne gang fra øst, hvor Ruslands aggressive adfærd er en konstant påmindelse om nødvendigheden af en stærk og en samlet sikkerhedspolitisk front. Igennem et fælles sikkerhedspolitisk samarbejde, kan vi opnå den nødvendige styrke til at beskytte vores borgere og vores værdier.

Frihed: Mere selvbestemmelse til medlemslandene

Desværre har EU i de seneste årtier bevæget sig væk fra sin oprindelige mission og blandet sig i alt for mange aspekter af borgernes liv. En stor del af den lovgivning, der gælder i Danmark, kommer nu fra Bruxelles, hvilket mindsker den nationale selvbestemmelse. Dette skaber en følelse af afmagt blandt borgerne og svækker opbakningen til EU. Vi i Liberal Alliance mener, at EU skal på en slankekur og fokusere på kerneopgaverne. Ved at vende tilbage til det oprindelige formål kan vi sikre, at EU bliver et redskab for frihed og ikke for detailregulering.

Frihandel: Et økonomisk stærkt Europa

Frihandel er en af hjørnestenene i EU’s succes. Ved at fjerne handelsbarrierer mellem medlemslandene har EU skabt et marked, hvor varer og tjenester kan flyde frit. Dette har ikke kun styrket økonomierne i medlemslandene, men også forbedret levestandarden for millioner. I en globaliseret verden er frihandel mere relevant end nogensinde. Vi skal arbejde for at sikre, at EU fortsat fremmer frihandel, både internt og eksternt, og styrker vores konkurrenceevne på den internationale scene.

EU tilbage til kerneopgaverne

EU skal vende tilbage til sine kerneopgaver, fred, frihed og frihandel. Dette vil styrke EU og sikre en bredere opbakning blandt borgerne. Ved at stemme Liberal alliance til EU-valget den 9. juni har du mulighed for at påvirke denne retning. Stem Liberal Alliance, for fred, frihed og frihandel.

Rammer for deltagelse i debat:
På DanmarkC TVs sociale medier, ønsker vi borgeren mulighed for en fri og saglig debat. For at sikre en god debat, modererer vi indholdet for at holde en sober tone. Dette praktisere vi, ved at fjerne kommentarer, der efter vurdering er nedladende, chikanerende eller indeholder hadefuld retorik. Hvis disse etiske rammer overtrædes, kan man risikere at blive udelukket fra debatten. Vi oplever at mange benytter den åbne mulighed for at komme til orde - hvis vi overser en kommentar, som du mener overskrider vores rammer for etik, så send os et tip. Hvis du er blevet udelukket fra debatten, for en overskridelse af vores retningslinjer, - og er du uenig heri? Så kan du kontakte Vores redaktion på tv@danmarkc.tv