FREDERICIA

Vigtige skridt tages mod oprettelse af nyt formidlingscenter for fæstningsbyen Fredericia

Af Mads Wiig Ehmsen - mwe@danmarkc.tv

Når politikerne i Bosætnings- og Turismeudvalget og Kultur- og Idrætsudvalget har møde næste gang, så er Fredericia Kommunes engagement i forhold til at etablere et nyt og moderne formidlingscenter for fæstningsbyen Fredericia på dagsordenen.

Og det har stor betydning for det videre arbejde med projektet for fæstningsbyen Fredericia, lyder det fra styregruppens formand

Fredericia står på et fundament af historiske begivenheder, der alle har været definerende for byen, som vi kender den i dag. De snorlige gader, det fascinerende voldanlæg og Den Tapre Landsoldat er hver dag med til at minde os om byens vigtige historie. Men i Fredericia Kommune har man en vision om at gå et skridt videre.

Derfor blev der i efteråret nedsat en styregruppe med henblik på at opstarte projektet omkring et Formidlingscenter for Fæstningsbyen Fredericia. For Fredericias unikke historie har en stor betydning for fortællingen om Danmarks frihed og militærhistorie. Visionen er, at historie i endnu højere grad skal udbredes i et ambitiøst, spændende og moderne formidlingscenter for fæstningsbyen Fredericia. Og dette arbejde er nået til en milepæl. Det oplyser Fredericia Kommune i en pressemeddelelse.

”Jeg er rigtig glad for det konstruktive og fremsynede samarbejde, der har været i styregruppen indtil videre. Vi har solide fagligheder og politiske visioner repræsenteret, der i fællesskab er ved at lægge et solidt fundament for realiseringen af et vigtigt ”fyrtårn” for Fredericia. Med en beslutning om, at udskille det nuværende Fredericia Museum til en selvejende institution og en forpligtelse om indskud af Voss-grunden, så skaber vi fundamentet for etableringen af en ny stor formidlings- og turistattraktion i Fredericia Kommune”, siger Anders Østergaard, der er Group CEO ved Monjasa og formand for styregruppen.

Derfor skal både Kultur- og Idrætsudvalget og Bosætning- og Turismeudvalget på deres næste udvalgsmøder træffe en principiel beslutning om to ting:

1: Det videre arbejde med stiftelse af Den Selvejende Institution Museum Fredericia (DSI Museum Fredericia)

2: En forpligtigelse til at deltage i etableringen af et nyt formidlingscenter, ved bl.a. at indskyde den nødvendige del af VOSS grunden, vederlagsfrit, til opførelsen af bygningen og udenomsarealer.

Det er byrådet, der skal tage endeligt stilling til de to ovenstående punkter.

Et potentielt formidlingscenter vil erstatte det nuværende museumsforvaltning. Det forventes, at finansieringen af et formidlingscenter kan ske med støtte fra fonde. Planerne for det nye center omfatter en placering på Voss-grunden, der har sin egen unikke erhvervshistorie og er militærhistorisk relevant, da Ernst von Voss, som officer, deltog i angrebet den 6. juli 1849 i Fredericia.

Styregruppen inkluderer Anders Østergaard, CEO i Monjasa, Steen Wrist, Borgmester for Fredericia Kommune, Susanne Eilersen, Formand for Bosætnings- og Turismeudvalget og 2. Viceborgmester for Fredericia Kommune, Brigadegeneral Christian Herskind, Janus Bang, Cand.mag. i politisk historie og Chefredaktør hos Fredericia AVISEN, Henrik Harnow, Ph.d., Museumsdirektør for Museum Odense, og Peder Tind, Formand for Kultur- og Idrætsudvalget i Fredericia Kommune.