VEJLE

Vejle Kommune energioptimerer idrætshaller i stort ESCO-projekt

Af DanmarkC TV - tv@danmarkc.tv

EnergiMidt er i fuld gang med at gennemgå et stort antal idrætshaller i Vejle Kommune fra ende til anden. Målet er at finde frem til energioptimeringstiltag, der kan skære 32 procent af energiforbruget. Besparelserne gavner både miljøet og økonomien i såvel klubberne som kommunen.

Bedre økonomi, lavere energiforbrug, større komfort og mere brugervenlighed er nogle af bevæggrundene for, at Vejle Kommune nu påbegynder et stort energioptimeringsprojekt i kommunens idrætshaller. Forventningen er, at projektet kan sikre en energibesparelse på mindst 32 procent.

– Projektet er udbudt som et såkaldt ESCO-projekt, hvor EnergiMidt stiller en garanti for besparelsen, og derfor kan vi gå ind i projektet med store forventninger, fordi vi ved, at EnergiMidt garanterer udbyttet, siger formanden for Kultur- og Idrætsudvalget Dan Arnløv Jørgensen.

Det første projekt af sin slags

Halprojektet i Vejle Kommune er landets første af sin slags. Fordelen ved at samle hallerne i ét projekt er, at man får en mere ensartet bygningsmasse at arbejde med og bliver i stand til at samle erfaringer på tværs.

Både Badmintonhallen og Nørremarkshallen i Vejle er blandt de idrætshaller, der gennemgår en større energioptimering.
Både Badmintonhallen og Nørremarkshallen i Vejle er blandt de idrætshaller, der gennemgår en større energioptimering.

– Det giver et bedre projekt, hvor brugervenligheden i hallerne bedre kan tænkes ind. Vi opnår en større forståelse for brugergruppen og kan nemmere blive kloge på, hvordan hallerne bruges. Det gør det nemmere for os at udnytte synergieffekter og dermed lave et bedre projekt, siger Teo Geer, som er Market Development Manager hos EnergiMidt.

Han mener, at Vejle Kommune udviser en meget visionær tankegang ved at tage hul på et projekt som dette.

– Vi bliver i stand til at fjerne de gener, der typisk er ved gamle bygninger. Vi kan sikre et bedre indeklima og et bedre lys, og på den måde bliver hallerne ikke bare billigere i drift men også mere attraktive for brugerne, siger han videre.

Frigiver ressourcer til andre formål

Vejle Kommune har haft fokus på energioptimering gennem en længere periode, og det er fortsat et tema, hvilket også ligger til grund for projektet her.

– Det er godt for miljøet og godt for økonomien, så det er faktisk svært at sige noget skidt om det, for det betyder jo, at vi udnytter ressourcerne bedre. I den sidste ende kan vi flytte midler fra driften i bygningerne over til idræt og kultur i stedet, siger Dan Arnløv Jørgensen.

Det er blandt andet DGI Huset Vejle, Gauerslundhallen, Badmintonhallen og Nørremarkshallen, der er under EnergiMidts lup, og som går en mere energivenlig fremtid i møde.

636fa5_N_rremarkshallen_1– EnergiMidt er nu i gang med screeningen af hallerne, og vi har store forventninger til samarbejdet og til projektet generelt. Det er spændende at være med i et projekt som dette, og vi håber da også, at det kan være med til at sætte Vejle Kommune på landkortet og måske oven i købet inspirere andre kommuner til at komme i gang med lignende projekter. Der er meget at vinde, slutter Dan Arnløv Jørgensen.

Fakta om ESCO
– ESCO står for Energy Service Company
– Et ESCO finder, installerer, drifter og finansierer energibesparelser
– ESCO-projekter er typisk energirenovering af en række større ejendomme på samme tid eller i nogle tilfælde gadebelysning
– Besparelserne anvendes til at afbetale investeringen i de energimæssige forbedringer