TRAFIKKEN

Vejdirektoratet lægger ny asfalt på E45 Sønderjyske Motorvej mellem Kolding og Skærup

Fra fredag den 3. september til mandag den 6. september lægger Vejdirektoratet ny asfalt og nyt bærelag i lastvognssporet på E45 Sønderjyske Motorvej

– i nordgående retning mellem Motorvejskryds Kolding og Motorvejskryds Skærup.

Arbejdet starter med, at det gamle bærelag og asfalt affræses. Herefter udlægges der nyt bærelag, og efterfølgende ny asfalt, og til slut påføres der striber.  

Resultatet bliver en mere jævn kørebane og en bedre køreoplevelse for trafikanterne.

Arbejdet starter den 3. september kl. 18.00 og slutter den 6. september kl. 06.00.

Eftersom udlægningen af de forskellige lag på vejen skal udføres i to arbejdsgange, kan arbejdet ikke udføres som et traditionelt vejarbejde om aftenen og natten. I stedet vil der blive arbejdet døgnet rundt på strækningen.

Trafiokanter skal forvente kø

Mens der arbejdes, vil den nordgående trafik blive ledt over i sydgående spor med ét farbart spor i begge retninger.

Vejdirektoratets trafikberegninger viser, at der må forventes kø om lørdagen, så trafikanterne skal påregne længere rejsetid.

Alternative ruter kan være:

  • Hovedlandevej Rute 170 mellem Kolding og Vejle.
  • Trafikanter mod nord kan køre ad E20 mod Fredericia til rampe 61 Taulov og via Skærbækvej køre på E20 mod Vejle ved rampe 60b Taulov N
  • Trafikanter mod syd kan køre ad E20 mod Fredericia til rampe 60b Taulov N og via Skærbækvej køre på E20 mod Kolding ved rampe 61 Taulov

Vejdirektoratet beklager på forhånd de gener, som arbejdet måtte medføre for trafikanterne.

Information om hvor der arbejdes og konkrete restriktioner for trafikken kan ses på
www.vejdirektoratet.dk sammen med øvrige relevante vej- og trafikmeldinger.