FREDERICIA

Uventet stigning i antallet af cykelulykker i Fredericia der ellers oplevede en positiv udvikling

Af Steen Knudsen - stkn@danmarkc.tv

Den gode oplysning er, at der i perioden 2017-2021 ikke har været trafikdræbte cykelister i Fredericia.

I nogle år så det ud til at gå den rigtige vej, da der i 2017 var 11 uheld med cyklister, og det faldt til 3 i 2019. Men fra 2020 til 2021 har der været en tredobling i antallet af uheld.

Talmæssigt ser det sådan ud:
2017: 11
2018: 9
2019: 3
2020: 5
2021: 15, hvilket er det sidst foreliggende tal.
Samlet er der 43 cyklister registreret som cykeluheld i perioden.

I ovennævnte tal dækker cykelulykke over tilskadekomne og dræbte cyklister, der har været involveret i trafikulykker, som er blevet anmeldt og registreret hos Politiet. 

Fredericia indtager en 21. plads af landets 98 kommuner. Hvis vi skal sammenligne os med nabokommunerne er Vejle nr. 15, Kolding nr. 17 og Middelfart placeret som nr. 55.

“Disse tal er ikke umiddelbart sammenlignelige, idet to forhold gør sig gældende:
For det første har kommunernes størrelse, både hvad angår indbyggertal og areal, stor betydning for, hvor mange der cykler. Det vil give et udslag i antallet af tilskadekomne og dræbte cyklister.
For det andet er cyklister oftest udsat for ulykker i byområder, hvor trafikken er tæt og cyklister og bilister er mindre adskilt end på landet,” skriver Samvirke.

Christian Bro (A), formand for Teknisk udvalg: “Vi arbejder ud fra cykelstikataloget.”

Bag det lidt kryptiske begreb forklarer Christian Bro til DanmarkC TV, at Fredericia Kommune har opdelt cykelstierne i tre kategorier, hvor kategori 1 er det der prioriteres højest. “I denne kategori er de fleste cykelstier lavet, og vi er godt på vej gennem kategori 2, hvor vi netop nu er ved at lave cykelsti på Nørrebrogade fra rundkørslen og ud til gymnasiet, samt ved Røde Banke og Snarremosevej.”

Christian Bro (A) er formand for Teknisk udvalg i Fredericia

I 2002 blev supercykelstien fra banegården og til den Gamle Lillebæltsbro gjort færdig og dermed bredere. Begrebet supercykelsti er et nøgleord, når der i den forbindelse søges statslige midler til anlæggelse eller forbedringer. Fredericia Kommune har gennem årene været gode til både at søge og få statslige midler til cykelstier. Her er det vigtigt, at Fredericia Kommune opererer med begrebet cykelstikataloger og deres katagorier, idet det er hvad staten efterspørger og forholder sig til ved uddeling af tilskud til anlæg, oplyser Christian Bro. I alt er der siden begyndelsen af 00’erne anlagt 40-50 km cykelsti.

“Vi har i Teknisk udvalg meget fokus på sikre skoleveje og arbejder med en trafiksikkerhedsplan. Det meste simple greb er, at nedsætte hastigheden på trafikanter i bil,” slutter Christian Bro, der naturligvis glæder sig over, at der ikke har været trafikdræbte cyklister i de fem år der nu foreligger tal for.

Kilder: Samvirke og Danmarks Statistik