Kort Nyt

Unge vil gerne være frivillige i idrætsforeningerne

Af Steen Knudsen - stkn@danmarkc.tv

Den yngre generation kan meget vel være løsningen på udfordringen med at rekruttere frivillige. Halvdelen af de unge under 25 vil nemlig gerne arbejde frivilligt, viser en ny undersøgelse

Idrætsforeningerne er det sted, hvor flest danskere lægger frivillige timer. Alligevel oplever mange foreninger udfordringer med at rekruttere til særligt bestyrelses- og trænerposterne.

En ny undersøgelse foretaget af Epinion for Bevæg dig for livet viser dog et stort rekrutteringspotentiale særligt blandt unge. I aldersgruppen 15-24 er det nemlig næsten halvdelen af de ikke allerede frivillige, der finder det sandsynligt at arbejde frivilligt det kommende år.

Den store velvilje vækker glæde hos DGI og Danmarks Idrætsforbund (DIF):
”Det er enormt positivt, at så mange unge ønsker at give en hånd med i foreningsarbejdet. Det bekræfter også det billede, vi ser i rigtig mange idrætsforeninger. Foreningsledere har en stor opgave i at introducere og involvere unge i både opgaver og organisering af frivillige indsatser. Det hjælper vi meget gerne foreningerne med,” siger Charlotte Bach Thomassen, formand i DGI.

Undersøgelsen viser også, at danskerne ønsker at arbejde på områder, der interesserer dem og hvor de kan gøre en forskel for andre.

Spørg de unge
Én af de foreninger, der har stor succes med unge frivillige, er Roskilde Basketball Club. Her har man målrettet en indsats mod at få de næsten 320 medlemmer under 18 til at lægge frivillige timer som trænere og dommere i klubben:

”Vi arbejder meget med rekrutteringen ude på vores hold, hvor trænerne spotter de børn og unge, der både har lysten og evnerne til enten at blive dommere eller ungdomsassistenter. Vi tilbyder først prøvekurser, hvor de prøver det af med en mere erfaren mentor på sidelinjen. Hvis de har mod på mere, så tilbyder vi en reel uddannelse, så de også får nogle kompetencer på CV’et,” siger formand Anders Mortensen.

Samtidig gør man i Roskilde Basketball Club meget ud af at forventningsafstemme både på opgavernes form og deres længde, så man ikke binder sig på ubestemt tid.

Fokus på frivillighed
I Bevæg dig for livet-samarbejdet sætter man de kommende år ekstra fokus på frivillighed. Og her kommer de nye undersøgelser til at spille en væsentlig rolle:

”Frivilligheden er under opbrud, og det kræver en ny måde at gå til opgaven på for foreningerne. Vores opgave som organisationer bliver at gøre det så nemt for idrætsforeningerne som muligt at finde og rekruttere frivillige, så de kan få de nødvendige resurser til at skabe spændende og udviklende aktiviteter til medlemmerne,” siger Thomas Bach, næstformand i DIF.

Andel af ikke-frivillige i forskellige aldersgrupper, der finder det sandsynligt, at de vil arbejde frivilligt det kommende år:

  • 15-17 år: 52 procent
  • 18-24 år: 50 procent
  • 25-39 år: 33 procent
  • 40-59 år: 28 procent
  • 60-69 år: 26 procent
  • 70+ år: 20 procent


Om Bevæg dig for livet

Danmark skal være verdens mest aktive nation i 2025. Det er målsætningen for den største partnerskabsaftale i dansk idræts historie – en aftale, der går under navnet ’Bevæg dig for Livet’ og har som mål at sætte Danmark i bevægelse. Nordea-fonden og TrygFonden indgår i et tæt partnerskab med DIF og DGI om at realisere visionen.