FREDERICIA

Ukrudtsbrænderen er hvert år skyld i, at store værdier går tabt

Af Steen Knudsen - stkn@danmarkc.tv

I 2023 rykkede brandvæsenet ud til mere end 360 brande startet af en ukrudtsbrænder

Pinsevejret ser ud til at blive have-vejr, når det ikke er Royal Run i Fredericia der er på programmet. Mange vil rigtig gerne af med ukrudtet, og benytte en nem måde: Ukrudtsbrænderen. Men inden den tændes, er det klogt at huske de fem råd fra Beredskabsstyrelsen.

  • Hold god afstand til bygninger, hække og andet der kan brænde
  • Ukrudtet skal svitses – ikke brændes
  • Brug aldrig ukrudtsbrænderen i blæsevejr, eller når det er tørt.
  • Sluk altid brænderen, når du går fra den, og tjek at du ikke efterlader gløder, som kan blusse op.
  • Hav altid en vandsprøjte i nærheden, mens du arbejder med brænderen.

Se video fra Sikkerhedsstyrelsen nederst i artiklen.

Ved de store brande, hvor boligen er overtændt, eller der er brand i flere rum ved brandvæsenets ankomst, er uforsigtig brug af ukrudtsbrændere den hyppigste brandårsag. Uforsigtig brug af ukrudtsbrænderen fører i gennemsnit til over 330 udrykninger til brande om året. De mange brande skyldes den uheldige cocktail af åben ild, letantændelige blade m.v. og den tørre natur i det danske forår.

Grafik: sik.dk

Dækker forsikringen?
Man skal tænke sig godt om med brug af åben ild og ukrudtsbrændere, når det er varmt/tørt.

Er uheldet ude, dækker husforsikringen brandskaderne efter flammedannende ild. Hvis man selv er årsag til, at branden opstår, kan man miste retten til erstatning i enkelte situationer. Det er fx tilfældet, hvis man har opført sig groft uagtsomt eller har lavet skaden med vilje. Det er altid en konkret vurdering, hvornår noget er groft uagtsomt. men det er det fx, hvis der er tale om en bevidst farlig handling, som medfører en indlysende risiko for skader. Er der et afbrændingsforbud, skal der ikke lige så meget til, for at der kan blive tale om grov uagtsomhed.

Det kan være nyttigt at vide, at når myndighederne konkret skal vurdere, om der skal være et forbud mod brug af åben ild, tager de udgangspunkt i et brandfareindeks udarbejdet i samarbejde med DMI. Det kan tjekkes på beredskabets brandfareindeks og viser, om der er udstedt et afbrændingsforbud i dit område: Brandfare.dk.

Går skaden ud over andre, skal man altid overlade vurderingen til sit forsikringsselskab og anmelde det til sin indbo- eller husforsikring, som også indeholder en ansvarsdækning.

Kilder: Danmarks Statistik, Sikkerhedsstyrelsen, Brandfare.dk og Forsikringsoplysningen.