112

Ukrudtsbrændere amok i Fredericia

Af Theis Søndergaard - ths@danmarkc.tv

Flere større brande kunne være undgået hvis borgerne enten lader brænderen stå – eller tager vigtige forholdsregler

Tirsdag aften brændte en villa på Pilevej i Taulov, efter at ejeren havde benyttet en ukrudtsbrænder i sit havearbejde. Ved branden blev villaens tag raseret, og villaens ejer måtte genhuses. Faktisk starter mange brande i forår og sommermånederne, grundet brug af ukrudtsbrændere. I Fredericia kører brandvæsnet jævnligt til brande hvor synderen er en ukrudtsbrænder og når ilden først får fat så går det stærkt.

Ved brug af disse er der risiko for, at ukrudtsbrænderen kan antænde tørre planter, blade eller græs i området, som derefter kan sprede branden.

For at minimere risikoen for brande, når man bruger en ukrudtsbrænder, er det vigtigt at tage visse forholdsregler. Først og fremmest bør man undgå at bruge en ukrudtsbrænder i tørre og varme vejrforhold, da dette kan øge risikoen for brande. Det er også vigtigt at have en slukningsudstyr, såsom en vandslange eller brandtæppe, i nærheden, hvis der skulle opstå en brand.

Stationsleder Johnny Rasmussen ved sit Indsatslederkøretøj. Foto: DanmarkC TV

Lørdag bringer DanmarkC TV et tv-indslag hvor indsatsleder Per Møller og Stationsleder Johnny Rasmussen giver gode råd til hvordan man undgår brande forårsaget af ukrudtsbrændere – og ikke mindst hvordan man bedst agere hvis der opstår brand.

Indslaget sendes i NYHEDERNE lørdag.

Foto: Tue Sandbæk