112

Uheld med myresyre – tre kørt til kontrol på sygehuset

Af Steen Knudsen - stkn@danmarkc.tv

I forbindelse med efterslukning af branden på Gl. Ribevej i går, skete der i dag et uheld med en palletank

TrekantBrand fik i går slukket gårdbranden, og efterfølgende skulle laden hvor branden var opstået sikres.

I den forbindelse skulle Beredskabet køre nogle palletanke ud på marken, og ved et uheld fik man stukket hul på en af disse palletanke. Tanken indeholder myresyre, som begyndte at løbe ud.

Det førte helt automatisk til at TrekantBrand og politiet blev tilkaldt, og et større område afspærret.

I forbindelse med arbejdet er tre mand kørt til kontrol på sygehuset efter ambulancelægen havde tilset dem, oplyser Operationsafdelingen ved TrekantBrand.

TrekantBrand mødte talstærkt op og støttede Beredskabet. Foto: DanmarkC TV.

FAKTA ændret

Efter indånding er der ved stor udsættelse fare for ætsningsskader og lungeødem. Ved udtalte symptomer fra luftvejene kan glukokortikoid og bronkodilatator gives ved inhalation. Efter indtagelse er der fare for organperforation. I alvorlige tilfælde er der fare for hæmolyse, shock, nyreskade og acidose.
– Kilde: Aarhus Universitet

Myresyre eller methansyre (HCOOH) er en middelstærk syre, som er en farveløs væske med skarp, stikkende lugt.
– Kilde: Beredskabsstyrelsen