FREDERICIA

TV på lørdag: Fredericia Kommune er mødtes med borgere og foreninger om en ny politik for Kultur, Idræt og Oplevelser

Af DanmarkC TV - tv@danmarkc.tv

Der var mange fremmødte, da Fredericia kommune bød op til debat omkring den kommende politik

Fredericia Byråd har vedtaget Vision2033, som sætter retning for byens udvikling frem mod 2033. En del af denne vision er at udvikle en tværgående politik for Kultur, Idræt og Oplevelser, der skal sikre, at disse områder spiller en endnu større rolle i at skabe et attraktivt og velfungerende Fredericia. Derfor mødtes politikere og Fredericia kommune mandag aften, til en drøftelse af indhold til politiken.

Chef for Kultur & Idræt Kasper Findahl fortalte om processen

Hvad skal politikken indeholde?

Den nye politik skal sætte retning for nutidens og fremtidens arbejde og indsatser for Kultur, Idræt og Oplevelser i Fredericia Kommune. Den skal sikre en god balance mellem hverdagskultur, idræt og de store oplevelser, og den skal bidrage til at skabe trivsel, øget selvværd, selvbevidsthed og stolthed for både borgerne og byen som helhed.

Borger og foreningsmøde i FIC

Se oplægget til debatten på mødet på DanmarkC TV – lørdag.