Politik

Trist udvikling: Flere og flere lokalpolitikere udsat for chikane, trusler, hærværk og vold!

Af Steen Knudsen - stkn@danmarkc.tv

Lokalpolitikere bliver i højere grad end tidligere udsat for chikane, trusler, hærværk og vold. Ny vejledning giver lokalpolitikerne konkrete redskaber til at forebygge og håndtere de situationer.

Situationen på landsplan
5 ud af 10 kommunalpolitikere har i en undersøgelse fra 2023 fra KL og Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse på Aarhus Universitet svaret, at de har oplevet chikane. I 2017 var det 4 ud af 10 i en lignende undersøgelse blandt kommunal- og regionalpolitikere.

Chikane, trusler, hærværk og vold kan på ingen måde accepteres. Det er en grundlæggende forudsætning for et stærkt og levende demokrati, at politikere har et godt arbejdsmiljø, kan give udtryk for deres holdninger og træffe demokratiske beslutninger for fællesskabet.

Fredericia
1. Viceborgmester Søren Larsen (A) oplyser til DanmarkC TV, at han ikke er bekendt med den slags angreb på lokale politikere i Fredericia, men “Der er en hård tone på de sociale medier,” mener Søren Larsen.

Som politiker griber Søren Larsen ofte til et helt andet værktøj, når tone i debatten bliver for hård: “Jeg invitere til en gåtur eller en kop kaffe, og så får vi som regel en helt anden dialog,” fortæller Søren Larsen.

Redskaber til til politikerne
Derfor er Indenrigs- og Sundhedsministeriet, Danske Regioner, KL, Rigspolitiet og Politiets Efterretningstjeneste (PET) gået sammen om at opdatere vejledningen om chikane, trusler, hærværk og vold, som blev udgivet sidste gang i 2018.

Vejledningen sætter fokus på, hvad man som lokalpolitiker selv kan gøre for at forebygge og håndtere situationer, hvor man oplever chikane, trusler, hærværk eller vold. Samtidig giver vejledningen også en række konkrete råd og strategier som oplæg til drøftelser i de enkelte kommuner og regioner.