FREDERICIA

Trafikuheld på Snoghøj Landevej i morges

Af Steen Knudsen - stkn@danmarkc.tv

EKSTRA: Regeringen vil sætte ind over for indbrud, samt dom for vandvidsbilisme

Trafikuheld
Der skete kun materiel skade, da en personbil kørte ind i siden på en lastbil i krydset Snoghøj Landevej/ Vesterballevej.
Uheldet skete kl. 9.38. Lastbilen blev ført af en mand i 30’erne fra Svendborg, og personbilen af en kvinde i 80’erne.

Regeringen vil sætte mere konsekvent ind over for butikstyverier med en række nye tiltag

Højere bødestraffe og klarere rammer for lydoptagelser i butikker. Det er blandt de tiltag, regeringen vil gennemføre for at styrke indsatsen mod butikstyverier og hæleri. Desuden videreføres politiets styrkede indsats i grænseområderne mod udenlandske tyvebander.

Antallet af anmeldte butikstyverier har været stigende de seneste år. I 2023 modtog politiet på landsplan godt 25.000 anmeldelser om butikstyverier. Det er en stigning på knap 25 procent i forhold til 2022. Brancheorganisationen De Samvirkende Købmænd anslår, at der i 2023 er stjålet for op mod 2 mia. kr. i den danske dagligvarehandel.

De mange butikstyverier er et problem for både butiksejere, ansatte og kunder. Regeringen   ønsker derfor at sætte hårdere ind over for butikstyverier med en række tiltag. Det sker som en del af en samlet indsats mod kriminalitet, der på papiret kan virke mindre alvorlig, men som skaber utryghed og gener i danskernes hverdag.

Anmelder vedrørende butikstyveri

38-årig mand dømt for bl.a. uagtsomt manddrab i forbindelse med vanvidsbilisme

En 38-årig mand er ved Retten i Kolding blevet idømt 6 års ubetinget fængsel for uagtsomt manddrab og uagtsom legemsbeskadigelse under særligt skærpende omstændigheder, for at sætte andres liv i fare, for vanvidskørsel og for at have brugsstjålet en varebil.

Den 38-årige var tiltalt for i tidsrummet mellem den 13. maj 2023 ca. kl. 23.00 og den 14. maj 2023 ca. kl. 00.10 at brugsstjæle en varebil og derefter køre, hvad der betegnes som vanvidskørsel på bl.a. Koldingvej i Vamdrup. 

Under kørselsforløbet kørte den 38-årige af flere omgange over i modsatte vognbane, ligesom han overskred fartgrænsen betydeligt, bremsede ned uden grund samt kørte med meget lav hastighed. Kørslen i modsatte vognbane medførte blandt andet, at to biler måtte bremse hårdt op og undvige ud i rabatten for at undgå sammenstød med varebilen.

Den 38-årige kørte desuden i den modsatte vognbane, da han stødte frontalt sammen med en modkørende personbil. Her pådrog føreren og en medpassager sig så alvorlige kvæstelser, at føreren umiddelbart efter sammenstødet afgik ved døden, og medpassageren efterfølgende måtte opereres. En tredje person i bilen blev ved sammenstødet udsat for nærliggende fare for sit liv.

Under kørselsforløbet var han under påvirkning af stoffet gammahydroxybutansyre (også kendt som GHB eller Fantasy). Han var i forvejen frakendt førerretten og blev dømt for kørsel i frakendelsestiden. 

Den 23. maj 2023 blev den 38-årige anholdt og har lige siden været varetægtsfængslet.

Den nu dømte 38-årige nægtede sig skyldig i alle tiltalepunkterne, og han har ikke ønsket at udtale sig under sagen.

Sagen blev behandlet over tre retsdage. 

I dag dømte Retten i Kolding den 38-årige skyldig i alle forholdene. Dommen lød på 6 års ubetinget fængsel. Foruden fængselsstraffen blev den dømte også ubetinget frakendt førerretten for bestandigt. Han blev endvidere dømt til at skulle betale erstatning. 

Den dømte udbad sig betænkningstid i forhold til, om han ønsker at anke dommen, og var indforstået med fortsat varetægtsfængsling.