MEDDELSER

Trafiksikkerheden får et markant løft

Af DanmarkC TV - tv@danmarkc.tv

260 uheld skal forebygges over de næste 10 år

Fredericia Kommune blev i sommeren 2013 udpeget som Trafiksikkerhedsby af Vejdirektoratet. Med udnævnelsen følger 10 mio. kr., som kommunen selv supplerer med 5 mio. kr.. Det betyder, at udvalgte strækninger og områder i kommunen i de kommende tre år vil få et markant trafiksikkerhedsmæssigt løft.

”At blive udnævnt til Trafiksikkerhedsby er en unik mulighed for at sætte massivt ind med tiltag på de farligste strækninger i kommunen. Tiltagene vil gøre det mere trygt og sikkert at færdes i trafikken i Fredericia Kommune, og vi forventer, at projektet kan forebygge ca. 260 uheld over de næste 10 år ”, siger Jean Brahe, udvalgsformand By- og Teknikudvalget.

I projektet er der udvalgt fire strækninger og områder, hvor der sker rigtig mange uheld. Det drejer sig om Vejlevej og Vesterbrogade, Prangervej, Snoghøj Landevej og Strandvejen samt midtbyen inden for voldene. Fra 2008–2012 blev der registeret 385 trafikuheld på strækningerne. I samme periode var der 867 registrerede trafikuheld i hele Fredericia Kommune.

”På de udvalgte strækninger sker knap halvdelen af alle uheld i kommunen. Det vil derfor batte rigtig meget at sætte ind med fysiske ombygninger netop her”, forklarer Jean Brahe.

Udover fysiske ombygninger vil der i perioden være fokus på aktiviteter og kampagner, der kan skabe mere tryghed for de bløde trafikanter.

”Som cyklist eller knallertkører er man udsat i trafikken, og derfor er det ekstra vigtigt, at udstyret er i orden. Bremser, lygter, reflekser og brug af hjelm er ting, der kan betyde forskellen mellem liv eller død, så det vil vi også sætte fokus på i projektet”, afslutter Jean Brahe.

Om Fredericia Trafiksikkerhedsby

Mere information om Fredericia Trafiksikkerhedsby kan findes på hjemmesiden www.trafiksikkerhedsby.dk. Her er det muligt at følge projektets udvikling, og hjemmesiden vil løbende blive opdateret. Det vil være muligt at følge de forskellige tiltag og aktiviteter, ligesom overordnet information omkring ombygninger af veje og kryds og eventuelle gener i den forbindelse vil kunne findes her.