FREDERICIA

Tocifret million beløb til Voksenserviceområdet

Af DanmarkC TV - tv@danmarkc.tv

Byrådet giver stor økonomisk håndsrækning til Voksenserviceområdet

Voksenserviceområdet har de seneste år levet et noget økonomisk turbulent liv. Men nu bliver der sat yderligere fokus på både service og omkostninger. Og for at få et godt afsæt til budget 2015, har byrådet besluttet at dække et forventet merforbrug i år på 14 mio. kr. indenfor Voksenserviceområdet.

”Jeg er på både udvalgets og Voksenservice områdets vegne meget glad for den store økonomiske håndsrækning et samlet Byråd giver os. Der er i den grad brug for pengene, men det forpligter naturligvis også. I 2015 skal budgettet for Voksenservice i balance”, lover Henning Due Lorentzen, Formand for Social- og Omsorgsudvalget og fortsætter;

”Med udgangspunkt i det overordnede budget for kommunen, er det også nødvendigt på Voksenserviceområdet, at der indgås en aftale, der sikrer et budget i balance, så vi på den baggrund kan igangsætte en dialog med borgerne om udviklingen af fremtidens velfærd”.

Udgiftsniveauet på Voksenserviceområdet har været en tilbagevendende udfordring, det gælder også for 2014, hvor der allerede i foråret måtte iværksættes en besparelse på et tocifret millionbeløb. Disse besparelser blev fundet indenfor handicap-, socialpsykiatri- og misbrugsområdet. Når året et omme forventes det samlede merforbruget for 2014 at beløbe sig til ca.14 mio. kr. Men her har et enigt Byråd nu besluttet at eftergive gælden således, at Voksenserviceområdet ’kun’ skal finde budgettilpasninger for 12 mio. kr. i 2015.

”På Voksenserviceområdet har vi med sårbare mennesker at gøre, hvor tilpasninger bør ske med stor hensyntagen og over tid. Derfor er jeg også rigtig glad for, at Byrådet har forståelse for den store opgave, som Voksenservice står overfor i de kommende år og på den baggrund har givet tilsagn om, at finde de 14 mio. kr. et andet sted i kommunens budget”, siger Henning Due Lorentzen og tilføjer, ”men det sker, som nævnt, med den klare forventning om, at fra 2015 leverer Voksenservice et budget i balance”.

Social- og Omsorgsudvalget sender budget for Voksenservice i høring

Forslaget til udmøntningen af budgettet på Voksenserviceområdet sendes nu i høring, og vil fra onsdag den 8. oktober til og med den 21.ds. kunne læses på kommunens hjemmeside: www.fredericia.dk.

Et endeligt forslag og høringssvarene vil blive forelagt Social- og Omsorgsudvalget
den 29. oktober. ”Og på den baggrund vil vi behandle og beslutte et endeligt budget for Voksenservice 2015”, slutter Henning Due Lorentzen.