VEJLE

TILTALE I VEJLE HAVN SAGEN

Af DanmarkC TV - tv@danmarkc.tv

Sydøstjyllands Politi har efter en længerevarende efterforskning rejst tiltale mod en tidligere havnechef i Vejle Havn.

Tiltalen omhandler 16 forhold til en samlet værdi af ca. 21.500 kr. I sagen er der undersøgt en lang række andre forhold, hvor der imidlertid ikke er fundet grundlag for at rejse tiltale.

Tiltalen vedrører i alle forhold overtrædelse af straffelovens § 280, nr. 1 mandatsvig.

Sagen vil nu blive berammet til domsforhandling ved retten i Kolding under medvirken af domsmænd og med bevisførelse, idet den tiltalte nægter sig skyldig. Det betyder, at yderligere oplysninger i sagen ikke kan gives på nuværende tidspunkt.

I forbindelse med tiltalen mod den tidligere havnechef er sigtelsen samtidigt opgivet i forhold til to ansatte på havnen. De har været sigtet for overtrædelse af straffelovens § 278, stk. 1, nr. 1 underslæb, subsidiært § 280, nr. 1 mandatsvig og grov skattesvig. Begrundelsen for afgørelserne er, at der ikke er forventning om at de to ville blive fundet skyldige under en straffesag i retten.

Der er således nu af Sydøstjyllands Politi taget stilling til hele denne del af sagen.

Baggrund

Sydøstjyllands Politi modtog den 9. oktober 2015 en anmeldelse fra Vejle Kommune vedr. Vejle Havn. Sagen blev anmeldt af Vejle Kommune på baggrund af en revisionsrapport fra PriceWaterhouseCooper (PwC). Anmeldelsen vedrører spørgsmålet om, hvorvidt en personkreds med tilknytning til Vejle Havn måtte have begået strafbare forhold i forbindelse med administrationen af havnens økonomi i forhold til afholdte udgifter til gaver, rejser og andet.

På den baggrund indledte Sydøstjyllands Politi efterforskning i sagen med henblik på at afdække om et antal personer med tilknytning til ledelse og administration af Vejle Havn måtte have begået strafbare forhold.

Sigtelse mod 2 forhenværende bestyrelsesformænd og 2 forhenværende næstformænd i Vejle Havn blev den 4. april opgivet, men den nu afgjorte del af sagen blev efterforsket videre.

Der verserer nu alene en anmeldelse til Sydøstjyllands Politi om, at en hemmeligstemplet medarbejderrapport om eventuel misbrug af offentlige midler på Vejle Havn skulle være “lækket” til DR.

(Foto : Vejle.dk)