-

Tilbud til dig, der har diabetes 2

Af DanmarkC TV - tv@danmarkc.tv

Sundere kostvaner og mere motion kan forebygge forværring af din diabetes og udvikling af følgesygdomme

Hvis du er motiveret for at arbejde med kost og motionsvaner, så de bliver en naturlig del af din hverdag, har Fredericia Kommune et godt tilbud til dig.

GenoptræningsCentret tilbyder nu sundhedssamtaler, vejledning, undervisning og træning, der er tilrettelagt efter dit behov.

Målet er, at du efter forløbet kan fastholde træning og sunde kostvaner.

Tilbuddet er gratis, men du skal henvises via egen læge. Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte diabeteskoordinator Mariana Catuliares på telefon  5084 6625 tirsdage mellem kl. 8-10.