FREDERICIA

Telegrafregimentets næste regimentschef

Af DanmarkC TV - tv@danmarkc.tv

Telegrafregimentets næste regimentschef er udvalgt blandt en del
ansøgere. Det bliver oberstløjtnant Søren Andersen.

Søren udnævnes til oberst (formodentlig den 1. august).

Den nuværende regimentschef og garnisonskommandant i Fredericia, oberst
Susanne Bach Bager, afgår efter sin tale ved Det Gamle Rådhus i
Vendersgade. Susanne Bach Bager bliver 60 år den 24. juli, og
pensioneres derfor med udgangen af juli.

Det er oberst Bagers ønske, at 6. juli bliver den sidste arbejdsdag.

Søren Andersen er 49 år, bor i Haderslev med sin kone Susanne. Sammen
har de Alexander på 20 år og Frederik på 16.

Søren har været udnævnt oberstløjtnant i lidt mere end et år, men
årsagen hertil var et udnævnelsesstop.

Faktisk fungerede Søren som major i en oberstløjtnant stilling i mere
end tre år, indtil det igen blev muligt at udnævne majorer til
oberstløjtnanter, så det er ikke en “ny” oberstløjtnant, der kommer i
front for Telegrafregimentet.

Søren Andersen er for nuværende stabschef, og han var en af oberstens
nærmeste igennem det seneste forsvarsforlig.

Søren har en stor del af æren for, hvordan Telegrafregimentet de
seneste år er blevet udviklet frem til en værns fælles enhed, og i det
seneste år har Søren været med til at få Telegrafregimentet til at
storme frem og blive synlig.

I dag er regimentet også en erkendt nødvendighed i Forsvaret, for at
andre enheder kan virke og udrette deres opgaver.

Kommunikation på alle plan i et værns fælles regi i Forsvaret er en
forudsætning for at kunne virke såvel på øvelser som i krig.

“Til lykke” Søren Andersen fra alle dine kommende soldater ved TGR!