Politik

Teknisk Udvalg behandler mandag praksis for opsætning af solceller i erhvervsområder

Af Steen Knudsen - stkn@danmarkc.tv

Politikerne skal beslutte fremtidig sagsbehandling så der er sammenhæng mellem de politiske ønsker, og om at være grøn i verdensklasse

Der skal ved tilladelse tages højde for den gældende lokalplan for erhvervsområdet, men lokalplaner indeholder kun sjældent bestemmelser om placering af solceller mellem bygninger, eller mellem bygninger og skel med videre.

Projekterne skal derfor bedømmes ud fra en helhedsvurdering.

Helhedsvurdering

Helhedsvurderingen indeholder: “Helhedsvurderingen må kun tage udgangspunkt i de seks, i bygningsreglementet fastsatte, punkter: placering på grunden, højde og etageantal, afstand til nabobygninger, bevaring af værdifulde bygninger, trafikale forhold og forsyningsforhold. Udseende kan derfor ikke tillægges betydning.”, forklarer forvaltningen i indstillingen til politikerne.

Udgangspunktet

Udgangspunktet er, at projekter vedrørende opsætning af solcelleanlæg på terræn imødekommes, fordi de kriterier, der skal lægges vægt på i helhedsvurderingen, ikke påvirkes negativt af opsætningen af solceller på terræn. Det bemærkes dog, at det kan være muligt at meddele afslag på baggrund af en vurdering af, hvad der er normalt for området, men anvendelsen vurderes umiddelbart at være begrænset.

I Politik ved Bæltet vil udvalgsformand John Nyborg (A) fortælle mere om beslutningen, og hvilken betydning det får.