FREDERICIA

TAGER HUL PÅ MEDICINERROKADEN

Af DanmarkC TV - tv@danmarkc.tv

Fra 3. februar 2014 modtager Sygehus Lillebælt ikke længere akutte, hjertemedicinske patienter eller andre patienter med alvorlige, livstruende medicinske sygdomme i Fredericia. I stedet indlægges patienterne på Akutsygehuset i Kolding.

Samtidig flyttes patienter i apopleksirehabilitering fra Kolding til Vejle.

Flytningen af aktiviteterne er første etape af den store, interne medicinerrokade i Sygehus Lillebælt, der udspringer af Region Syddanmarks sygehusplan med Kolding Sygehus som områdets store akutsygehus.

Efter planen skal akutsygehuset fra 2016 modtage 60-70 akutte patienter fra Trekantområdet i døgnet, og at flytte den akutte hjertemedicinske funktion hertil giver på én gang mulighed for at samle flere specialister om behandlingen, lige som patienterne hurtigere kan få stillet en diagnose og komme i behandling ved en specialist i hjertesygdomme.

– Vi har valgt at flytte så meget kardiologi fra Fredericia som muligt til Kolding for at gøre vores funktion her endnu mere robust i forhold til tilstedeværelsen af hjertespecialister – noget der er en meget stor efterspørgsel på fra husets andre afdelinger, siger ledende overlæge på Hjertemedicinsk Afdeling Anne Sejr Knudsen og pointerer

– Derudover benytter vi også lejligheden til at tænke kvadratmetrene anderledes og udnytte dem på en anden og mere effektiv måde. F.eks. flytter vi nogle ekkoapparater fra Fredericia og Vejle til Kolding for på den måde at sikre, at alle kardiologer altid kan komme til at arbejde optimalt.

Der vil fortsat være en hjertelæge til stede på hverdage i Fredericia, idet hjertesyge patienter i kortere kontrolforløb fortsat vil kunne blive fulgt i Hjertemedicinsk Ambulatorium på Fredericia Sygehus. Patienter i længerevarende kontrolforløb og nyhenviste ambulante patienter vil overgå til Hjertemedicinsk Ambulatorium på Kolding Sygehus.

Samtidig fortsætter Sygehus Lillebælts fælles beredskab som hidtil. Det betyder, at patienter i Fredericia, der under indlæggelse og uden for almindelig arbejdstid måtte få problemer med hjertet, uændret vil blive set af en hjertespecialist fra det fælles beredskab.

I samme åndedrag er sengekapaciteten på apopleksirehabiliteringen i Vejle udvidet, så der bliver plads til at flytte rehabiliteringsfunktionen fra Kolding til Vejle. Det giver mulighed for at optimere forløbene for patienter i genoptræning som følge af blodprop i hjernen eller hjerneblødning – og de undgår dermed overflytning til Kolding den akutte fase, som i dag varetages i Vejle. Efter planen flytter neurologien, herunder apopleksirehabiliteringen, samlet til Kolding Sygehus i 2016, når udbygningen af akutsygehuset står klar.

(Kilde: Sygehus Lillebælt)