FREDERICIA

“Tæt På” præsenterer lørdag projektchef Kasper Søstrøm Müller

Af Steen Knudsen - stkn@danmarkc.tv

Den bydækkende sociale helhedsplan er nu udrullet i afdelinger under boli.nu og Boligkontoret, og Kasper Søstrøm Müller står i spidsen

Hvem er manden, der står i spidsen for Danmarks første helhedsplan for en hel by? Og et projekt som Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget følger meget nøje, og ind imellem af udvalgets medlemmer kaldes et “hjertebarn”?

På lørdag kl. 8 deltager Kasper Søstrøm Müller i “Tæt På”.

Et eksempel på, at arbejdet lykkedes beskriver Boligselskabernes Landsforening (BL) således:

Fokus på uddannelse i helhedsplanen i Korskærparken
Den boligsociale helhedsplan i Fredericia har siden 2014 haft særligt fokus på unges uddannelse og beskæftigelse. I samarbejde mellem boligorganisationerne, kommunen og andre aktører har de unge i området fået tilbud om at deltage i uddannelsesfremmende aktiviteter i form af bl.a. uddannelsesplaner, praktikker, træning og psykoterapi, samt undervisning i kompetencer såsom netværksdannelse og samarbejde. Helhedsplanen har også faciliteret et socialt fællesskab for områdets piger, mens drengene i området har haft mulighed for at deltage i et længerevarende forløb med formålet om at lære at drive egen virksomhed. Derudover har der været etableret et fremskudt beskæftigelsesindsats for alle områdets beboere i den erhvervsaktive alder.

Grafik: bl.dk.

Projektchef Kasper Søstrøm Müller fortæller om sin baggrund og holdninger i Tæt På. Foto: DanmarkC TV.