FREDERICIA

Stort 1. maj arrangement ved 3F på Venusvej

Af Steen Knudsen - stkn@danmarkc.tv

Der var stort ryk ind ved 1. maj mødet hos 3F på Venusvej, hvor der er tegnsprogstolk ved alle taler

Der blev budt velkommen ved afdelingsformand Bo Pedersen, og der var mange at byde velkommen til. Blandt andet kom der en bus fyldt med elever fra FGU.

3F benytter tegnsprogstolk, så alle kan få udbytte af talerne.

En af talerne var Cecilie Roed Schultz fra Enhedslisten. Vi bringer her den fulde tale:

“I dag, på arbejdernes internationale kampdag, vil jeg gerne sætte fokus på en udfordring, der berører mange af os. Jeg deler ikke kun et værdifællesskab med 3F. Jeg er også så heldig at være gift med en stolt 3F’er. Jeg taler i dag derfor ikke kun som en politiker, men også som en medkæmper i jeres kamp for bedre vilkår. Og jeg vil gerne sætte fokus på presset på 3F-familierne.

Dilemmaerne om fravær på arbejdspladsen, når de små kæmper med feber for hundrede syttende gang den samme vinter. Dilemmaerne der følger, når bedsteforældrene selv er ude på arbejdsmarkedet og ikke altid kan træde til som aflastning. Dilemmaerne der opstår når daginstitutioner åbner senere end 3F’ernes mødetider.

Presset er reelt. Det afslører en rundspørge blandt 209 3F’ere med børn under 12 år. En fjerdedel af dem føler dagligt presset, mens over halvdelen har oplevet det mindst en gang i den seneste måned.

Det er især fraværet fra arbejdet på grund af syge børn eller planlagte lægebesøg, der udfordrer dagligdagen, fortæller de. Og det tynger dem også at bære dårlig samvittighed over ikke at kunne være de forældre, de ønsker at være, samtidig med at de står over for kravet om at klare de daglige gøremål som tøjvask og rengøring.

Det er en udfordrende virkelighed, en virkelighed, som vi ikke kan ignorere. 85 procent af de adspurgte 3F-medlemmer er enige i, at der mangler politisk fokus på deres vilkår som børnefamilier.

Der er en blind vinkel i debatten om det moderne familieliv, især for faglærte og ufaglærte forældre med små børn. 3F’ere er ofte på arbejdspladser, med meget begrænsede muligheder for at tage fri et par timer midt på dagen.

Sidste fredag måtte min mand eksempelvis tage en hel fridag, fordi vi skulle til et møde om vores ene barn. Mødet lå kl. 11.30.

Vi kan ikke diskutere vilkårene for 3F-familier uden at nævne barselsordningen. Barsel er ikke kun en vigtig periode for forældrene, men også for barnets trivsel og udvikling og ikke mindst tilknytning. Desværre oplever mange medlemmer, især mændene, stadig sociale og arbejdsmæssige barrierer, når det kommer til at tage barsel.

Da min mand og jeg fik vores første barn, arbejde min mand som anlægsgartner i et lille firma med få ansatte. Hans chef var ved at falde ned af stolen, da min mand fortalte, at han gerne ville holde seks måneders barsel. Firmaet havde aldrig stået i en lignende situation og havde på mange måder svært ved at håndtere det.

Her har 3F nok ikke været den fagforening, der har prioriteret barselsvilkår højest, historisk set. Udfordringerne er blevet tydeligere, efter flere mænd nu er begyndt at tage en længere barsel. Og efterhånden som flere og flere kvinder vælger håndværksfagene.

Den øremærkede barsel har allerede ændret meget. Og der har I altså gjort det virkelig godt! Fædre i byggeriet er dem, der har rykket sig allermest, efter den øremærkede barsel er blevet indført. Blikkenslagere og elektrikere, tager nu tre gange så meget barsel som tidligere, mens tømrere og murere tager mere end dobbelt så meget som tidligere. Det er vel at mærke en udvikling der er sket på kun ét år. At fagbevægelsen har fået forhandlet fuld løn hjem under fædrebarslen i de øremærkede uger, vil jeg gætte på, har haft en stor effekt på, at fædre vælger at mere barsel end tidligere.

Det viser hvor store forandringer det kan skabe, når vi ændrer på strukturerne og rammerne i samfundet – og fagforeningerne bakker op.

Men vi er meget langt fra at være i mål.

Det er tydeligt, at der skal mere fokus på at sikre bedre vilkår og støtte til dem, der vælger at tage barsel. Vi skal have et samfund, hvor det er en selvfølge, at både mødre og fædre kan nyde denne særlige tid med deres børn uden at skulle bekymre sig om jobmæssige konsekvenser eller økonomisk usikkerhed.

Men vi står heldigvis ikke handlingsløse. Dette forår er Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) gået i gang med at udvikle organisationens første familiepolitik, der skal forbedre balance mellem familie- og arbejdsliv. Vi taler om bedre muligheder for pasning af syge børn og tiltag, der fremmer ligestillingen mellem kønnene.

Det er på tide, at der kommer fokus på de udfordringer mange familier står med i hverdagen. Vi kan ikke acceptere, at medlemmerne føler sig pressede og overset i deres daglige liv.

Fædre bliver aldrig den der afleverer børnene i daginstitutionen, når den først åbner kl. 7 – og det er dét tidspunkt de skal møde.

Kvinder vil fortsat blive set som en ustabil arbejdskraft, hvis det altid er dem der ikke kun skal tage barsel, men også skal tage hele og halve fridage midt i vigtige byggeprojekter, for at deltage i skole-hjem-samtaler og tandlægetjek.

Hvis vi skal have mere ligestilling, kræver det ændringer på arbejdspladserne og i samfundet. Lad os kræve de ændringer, der er nødvendige for at skabe et samfund, hvor hver familie har den støtte og de muligheder, de har brug for”, lød ordene fra Cecilie Roed Schultz, byrådsmedlem for Enhedslisten i Fredericia.

Borgmester Christian Bro talte også ved 1. maj mødet ved 3F på Venusvej i Vestbyen. Den håber vi senere at kunne bringe i sin fulde ordlyd.

DanmarkC TV bringer senere et indslags fra arrangementet på Venusvej ved 3F.