FREDERICIA

STORE LUSEDAG 2014

Af DanmarkC TV - tv@danmarkc.tv

lus

Hermed opfordres til deltagelse i forældrenes Store Lusedag, som hjælp til selvhjælp, i år for 13.
gang. Der er stadig rigtig mange børn, der har lus. Årligt får mellem 25 % og 30 % af pigerne i de
mindste klasser lus. Børnefamilier er ganske trætte af evindelige opslag: ”Nu er der lus igen!”
Forældre: Vær derfor med til det koordinerede luse-tjek for lus. Ved samtidig indsats forhindres den
evindelige gensmitte og des flere der deltager, des større effekt!
Store lusedag er opfordring til stort luse-middel-køb. Nej, der opfordres til at man lærer sig,
hvordan man finder og fjerner lus alene med en lusekam, shampoo og hårbalsam. Hjælp hinanden,
der kommer stadig nye forældre og børn til, som bliver overraskede over at få lus!
De tilgængelige lusemidler er ofte dyre og effekten tvivlsom. Kæmning med lusekam derimod
kræver kun en egnet lusekam, så kan hele familien tjekke for og fjerne lus, igen og igen.

 

Tjek for lus foregår mest hensigtsmæssigt i nyvasket vådt hår med hårbalsam. Findes der ikke lus ved en grundig tjekkæmning med egnet tættekam, så er der ikke lus. Brug en lup til at gennemse det udkæmmede balsamskum for 6 benede lus, som er 1-3 mm store. Er der lus, så fjernes de jo samtidigt. Indsatsen er overkommelig økonomisk og tidsmæssigt samt smertefri for den kæmmede. Balsambehandlingen gør håret let at kæmme og selv afrohår kan kæmmes på den måde. Våde lus sidder stille og fanges derfor let. Øvelse gør mester!
Det kræver viden om lusenes udseende og levevis at komme af med lusene: Luseæg fastkittes til hårstrå helt inde ved hovedbunden og disse æg er vanskelige at få øje på. Det er heller ikke nødvendigt! Tomme luftfyldte luseæg vokser ud med hårstrået og ses tydeligere som luftfyldte hvide perler. Da man ikke med sikkerhed kan fjerne alle luseæg, må man kæmme de klækkede lusenymfer ud. Æggenes klækker i løbet af 6 til 11 døgn, hvorefter nymferne gennemgår 3 stadier. Det er hovedsageligt voksne lus, evt. 3. nymfestadium der ”smitter”, dvs. finder et nyt menneskehoved. Første og 2. nymfestadium smitter ikke. Nymferne er 2 døgn i hvert stadium og den voksne hun kan lægge æg efter endnu et døgn. Voksne lus er mellem 2.5 og 3 mm lange. Hunnen er størst, som svovl på en tændstik og dens bagkrop ender i 2 spidser. Bagkroppen på hanner og nymfer har kun en enkelt bagkropspids. Nyklækkede lus fjernes succesivt med tættekam. Er kammen så tæt-tandet at 1. nymfestadium fanges, er det tilstrækkeligt at kæmme hver 4. dag, dvs. dag 1-5-9-13, dvs. 2 x ugentlig i 2 uger. Er tættekammen for tæt, vil den være vanskelig (og smertefuld) at trække gennem håret, er den for åben-tandet, vil 1. nymfestadium ikke blive fanget og man må indlægge en ekstra kæmning! Fanges hunlus efter 1. kæmning, kan der igen være lagt nye æg. Så er man enten blevet smittet igen, eller man har ikke kæmmet grundigt nok, så har man atter 2 ugers kæmning foran sig.