Læserdebat

Stigende mental mistrivsel blandt børn og unge er et problem

Af: Sune Nørgaard Jakobsen, Dansk Folkeparti i Fredericia

Mental mistrivsel blandt børn og unge er et stigende problem, som bliver forværret, hver gang vi måler på det.

Den seneste undersøgelse, Den Nationale Sundhedsprofil fra Sundhedsstyrelsen, viser en forværring i den mentale mistrivsel blandt børn og unge. Vi bør derfor være undersøgende på hvad der er årsagen til, at så mange børn og unge mistrives, og ligeledes hvorfor det er så svært at være barn og ung i dagens Danmark.

Problemet med mental mistrivsel kan ikke kun forklares på individniveau, da der er komplekse faktorer involveret. Mens sociale medier og præstationskrav og perfekthedskultur er nogle af de faktorer der kan bidrage til problemerne, så har Corona epidemiens omvæltning af vores hverdagsliv helt sikkert også spillet en rolle i forhold til den mistrivsel, vi ser lige nu.

Men det er vigtigt at bemærke, at problemet med mental mistrivsel ikke kun er en nyere udvikling. Reformer i skoler, gymnasier og sundhedssystemer har med sikkerhed også bidraget til mistrivsel i forsøget på at skabe den bedste version af Danmark til de kommende generationer.

Den mentale sundhed bør prioriteres højt på den politiske dagsorden, og alle beslutninger og initiativer bør måles op mod denne prioritering.

For hvad nytter alt det, vi i fællesskab opnår som samfund af økonomisk velstand, uddannelse og viden, hvis vores generationer af unge mennesker mistrives så grundlæggende, som Den Nationale Sundhedsprofil viser.

Rammer for deltagelse i debat:
På DanmarkC TVs sociale medier, ønsker vi borgeren mulighed for en fri og saglig debat. For at sikre en god debat, modererer vi indholdet for at holde en sober tone. Dette praktisere vi, ved at fjerne kommentarer, der efter vurdering er nedladende, chikanerende eller indeholder hadefuld retorik. Hvis disse etiske rammer overtrædes, kan man risikere at blive udelukket fra debatten. Vi oplever at mange benytter den åbne mulighed for at komme til orde - hvis vi overser en kommentar, som du mener overskrider vores rammer for etik, så send os et tip. Hvis du er blevet udelukket fra debatten, for en overskridelse af vores retningslinjer, - og er du uenig heri? Så kan du kontakte Vores redaktion på tv@danmarkc.tv