Politik

Status på arbejdet i Klima-, Energi- og Miljøudvalget

Af Steen Knudsen - stkn@danmarkc.tv

Tommy Rachlitz Nielsen er i studiet og fortæller om det sidste møde i udvalget, og udsendelsen kan ses lørdag fra klokken 8

Udvalget har rigtig mange opgaver:

 • Strategi for bæredygtig udvikling (Agenda 21).
 • Kommunale aktiviteter indenfor bæredygtighed.
 • Klimaplan DK2020.
 • Strategisk Energiplan.
 • Klima- og energiprojekter.
 • Affaldsplan.
 • Affaldsregulativer.
 • Drift af genbrugspladser.
 • Drift af genbrugsbutik.
 • Drift af indsamlingsordninger.
 • Miljøbeskyttelse.
 • Spildevand.
 • Jordforurening.
 • Skadedyrsbekæmpelse.
 • Naturbeskyttelse.
 • Vandløb, søer og kystvand.
 • Kommunale skove og naturområder.
 • Kystbeskyttelse.
 • Klimatilpasning.
 • Stormflodsplan.
 • Grundvandsbeskyttelse og vandforsyning.
 • Råstofindvinding.
 • Sten- og jorddiger samt fortidsminder i det åbne land.
 • Varmeplanlægning og godkendelse af varmeforsyningsprojekter.
 • Samarbejde med private og selvejende institutioner inden for udvalgets område.
 • Modtagestation Syddanmark I/S (Motas).
 • Energnist I/S.
 • Projektforslag, for-projekt og hovedprojekt samt udførelse af bygge- og anlægsarbejder inden for udvalgets område.
 • Samarbejde med private og selvejende institutioner inden for udvalgets område.
 • Samarbejde med frivillige organisationer og lignende inden for udvalgets område.
 • Udarbejder forslag og foretager indstilling til Økonomi- og Erhvervsudvalget og byrådet om politikker og takster inden for udvalgets område.

Tommy Rachlitz Nielsen (C). Foto: DanmarkC TV.