FREDERICIA

“Stå aldrig til søs” uden lovpligtig forsikring!

Af Steen Knudsen - stkn@danmarkc.tv

Ud at sejle? Tjek speedbådens eller vandscooterens ansvarsforsikring

I Danmark er der over 300.000 aktive sejlere, og rigtig mange er i denne tid ved at klargøre bådene til en dejlig sommer på vandet. Midt i al klargøringsarbejdet er det dog vigtige at huske, af forsikringerne skal være i orden. Det er vigtigt at huske, at få tegnet en ansvarsforsikring for speedbåde med en skroglængde op til 15 meter og vandscootere. Det kan blive meget dyrt at være uforsikret, hvis uheldet er ude. Det fortæller Forsikringsoplysningen.

Ansvarsforsikring gælder også vandscootere og lignende lystfartøjer. Sker der en skade på andre personer eller deres ting, kan det udløse et ganske stort personligt erstatningsansvar. Det sejlende politi vil også kontrollere om forsikringsforholdene er i orden, og hvis ikke vil det kunne udløse en bøde!

I maj 2018 ændrede man Søfartsloven og gjorde ansvarsforsikringen lovpligtig for bl.a. vandscootere. Tidligere var det frivilligt og op til en selv, hvordan man ønskede at forsikre sig. Men efter nogle frygtelige ulykker i Københavns Havn, valgte man at ændre loven og gøre ansvarsforsikringen lovpligtig for visse lystfartøjer, oplyser Forsikringsoplysningen som baggrund for ændringerne i 2018.

Som kaptajn på din båd har du et såkaldt objektivt ansvar. Det betyder at du som ejer eller fører af fartøjet er ansvarlig, selv om der er tale om et hændeligt uheld. Altså også når kaptajnen eller føreren er uden skyld i den skade der bliver påført andre.

Tag en samtale med dit forsikringsselskab inden du står til søs
Garantifonden FSV skønner, at der er op imod 50.000 forsikringspligtige lystfartøjer i Danmark. De forsikringsselskaber, der er medlemmer af FSV, havde medio 2022 tegnet knap 40.000 ansvarsforsikringer.
Der er derfor skønsmæssigt ca. 10.000 lystfartøjer, der ikke har den lovpligtige ansvarsforsikring.

Vandscooter skal også have en ansvarsforsikring!