FREDERICIA

SNART FØRSTE SPADESTIK

Af DanmarkC TV - tv@danmarkc.tv

Et enigt byråd siger ja til ny indskudskapital til FredericiaC

På et ekstraordinært byrådsmøde tirsdag den 10. juni 2014 vedtog et enigt byråd at skyde 31,8 mio. kr. i FredericiaC for at sætte gang i byggemodningen. Realdania By bevilger samtidig 95,3 mio. kr..

”Jeg og resten af byrådet er utroligt glade for, at det er lykkedes at skaffe penge til at sætte gravemaskiner i jorden på FredericiaC. Mange års forberedende arbejde og visioner kan nu begynde at blive til virkelighed, og der ingen tvivl om, at det vil have en positiv effekt på projektet, at man om kort tid med egne øjne kan se kanalbyen tage form”, udtaler borgmester Jacob Bjerregaard.

Formålet med byggemodningen er at gøre FredericiaC mere attraktiv for investorer og synliggøre kanalbyens store potentialer for borgere og erhvervsliv. Byggemodningen omfatter Oldenborggadekvarteret og Sønder Voldgadekvarteret, og allerede i løbet af sommeren 2014 vil området begynde at forandre sig.

I Oldenborggadekvarteret vil man i løbet af 2014 og 2015 anlægge den nordlige kanal med promenade og trappeanlæg ned til vandet samt en del af den nord-sydgående kanal. Over kanalen kommer der en vejbro og tre gangbroer, og der etableres to sivegader. Fra 2016 følger Sønder Voldgadekvarteret trop, og der anlægges en kajpromenade om Gl. Havn, som er med til at sikre hele bymidten og FredericiaC mod fremtidige vandstandsstigninger og stormflodshændelser.

”Jeg er sikker på, at etableringen af den første kanal og kajpromenade med slæbested vil trække masser af liv til området – både Fredericianere og folk udefra. Det vil åbne folks øjne op for mulighederne og være med til at give det sidste lille skub i forhold til en række investorer, som vi ved, er interesserede i at købe grunde”, siger borgmesteren.

De 31,8 mio. kr., som byrådet har bevilliget, kommer fra salg af erhvervsjord til ADP, salg af parcelhusgrunde samt indtægter ved et magelæg med FredericiaC. Disse indtægter er gået i en investeringspulje i Fredericia Kommune, som er målrettet udvikling af byen.

”Vi tager ikke penge fra velfærd og service til byggemodningen. Den er finansieret udelukkende med ekstraindtægter til kommunen. Det er også vigtigt at pointere, at der alene er tale om et lån, da det indskud, vi nu har bevilliget – ligesom kommunens oprindelige indskud i udviklingsselskabet – jo på sigt kommer tilbage til kommunekassen og Realdania By i takt med, at byggeretterne i bydelen sælges”, forklarer Jacob Bjerregaard og afslutter:

”Jeg ser al mulig grund til at glæde sig over, at FredericiaC-projektet nu kan tage skridtet fra tegnebrættet til anlægsaktivitet. Det skal fejres med hele byen, og vi planlægger derfor en fest for alle borgere efter sommerferien”.