Læserdebat

Skal Regionerne nedlægges? – Ja det skal de!

Af Karsten Byrgesen, Nye Borgerlige, Regionsrådsmedlem Region Syddanmark og byrådsmedlem i Fredericia

En undersøgelse har vist, at befolkningen er splittet i tre lige store dele – JA – NEJ og VED IKKE når vi spørges om Regionernes fremtid og eksistens. En Epinion undersøgelse har vist, at 32% af vælgerne er optaget af ”sundhed og hospitaler” medens kun 12% peger på ”miljø og klima”.  

Faktuelt har vi fem Regioner. Tre i Jylland og to på Sjælland. Der er i gennemsnit ansat 1740 medarbejdere i hver Region. Løn og administration af de 8700 medarbejdere koster 4,5 milliarder kroner årligt. Hertil kommer der pr. region over 28.000 ansatte indenfor Regionernes ansvarsområder der primært er sundheds- og miljøområdet. Det er frås at have 8700 ansatte til at administrere.

Det er frås at have 8700 ansatte til at administrere
Carsten Byrgesen

Vi skal have mere for pengene og det skal ikke ske ved at ansætte endnu flere økonomer og jurister. Det skal ske ved nytænkning. Med en illusion om nærdemokrati er vi 41 politikere tilsluttet hver region, altså 205 dyre ”enheder”. Det blev et tilfælde at Danmark blev delt op i fem Regioner. Tiden er kommet til at gentænke organisationen og effektivisere. Antal indbyggere i Danmark svarer til indbyggerantallet i store hovedstæder. Behovet for sundhedsydelser er stigende, tilfredsheden i sektoren er faldende og det går alt i alt den forkerte vej.

Hver af de fem regioner er hinandens kloner og dygtige fagspecialister dublerer hinanden. Vi bør etablere èn region i Jylland og èn på Sjælland. Det vil frigive dygtige og efterspurgte medarbejdere til det private erhvervsliv. Der vil også være et provenu i størrelsesordenen to milliarder kroner pr. år, der kan investeres i psykiatrien med etablering af større psykiatriske enheder, hvor syge mennesker kan blive indlagt uden år lange ventelister. Herved skabes der et attraktivt rum, hvor Sygeplejersker, sundhedspersonale, psykiatere/psykologer og læger kan trives og udvikles i et behandlings- og studiemiljø.

På de nyligt overståede Regionspolitiske topmøde talte jeg med demonstrerende fagpersonale. Vi skal tilbage til ”drømmen om at blive sygeplejerske”. Det handler om løn, hvor grundlønnen skal hæves betydeligt og det drejer sig om arbejdsmiljø.   

Rammer for deltagelse i debat:
På DanmarkC TVs sociale medier, ønsker vi borgeren mulighed for en fri og saglig debat. For at sikre en god debat, modererer vi indholdet for at holde en sober tone. Dette praktisere vi, ved at fjerne kommentarer, der efter vurdering er nedladende, chikanerende eller indeholder hadefuld retorik. Hvis disse etiske rammer overtrædes, kan man risikere at blive udelukket fra debatten. Vi oplever at mange benytter den åbne mulighed for at komme til orde - hvis vi overser en kommentar, som du mener overskrider vores rammer for etik, så send os et tip. Hvis du er blevet udelukket fra debatten, for en overskridelse af vores retningslinjer, - og er du uenig heri? Så kan du kontakte Vores redaktion på tv@danmarkc.tv