TRAFIKKEN

Skærbækvej spærres delvist indtil uge 51

Af Mads Wiig Ehmsen - mwe@danmarkc.tv

Fra motorvejsrundkørslen til krydset Skærbækvej, Europavej, Nordensvej vil der være omkørsel indtil uge 51

Fra i aften mellem kl. 20 og 24 ændre vi afspærringen i krydset Skærbækvej, Europavej, Nordensvej, oplyser Fredericia Kommune via deres facebookside.

Skærbækvej mellem motorvejsrundkørslen og krydset spærres i østlig retning. Bilister, der skal mod øst, skal derfor følge omkørslen ad Nordensvej. Nordensvej er også kun er farbar imod nord.

Trafik i vestlig retning er ikke påvirket af afspærringen. Cyklister er heller ikke påvirket af omkørslen og fortsætter som nu.

Denne afspærring forsætter til og med uge 51.

Den grønne linje viser omkørslen til biler i perioden. Den blå stiplede linje viser den midlertidige rute for cyklisterne, og den røde linje er den spærrede strækning. Grafik: Fredericia Kommune