Læserdebat

Sikkerhedsrådet: Tillykke til Danmark – men det forpligter

Af: Allan Søgaard-Andersen. EU-kandidat for SF og medlem af SF Fredericia. Løvagevej 25, 7000 Fredericia

Danmark har fået en plads i FN’s Sikkerhedsråd. Det er flot og godt for Danmark. Men en plads i Sikkerhedsrådet forpligter. Det forpligter på den måde, at man skal turde at tale de store lande i mod.

Der er to emner, som den danske regering bør rejse hurtigst muligt i Sikkerhedsrådet, da det er to emner som ikke kan vente. Og dette er to emner mange af de store lande ikke kan lide at tale om.

Det første emne er verdens klima og forpligtigelsen globalt til at nå Parisaftalens målsætninger. Klimaet skriger på handling og den – samt vi – kan ikke vente på langsommelige politikere. Der skal sættes gang i udfasningen af fossile brændsler og udviklingen af mere grøn energi fra bølger, sol og vind.

Det andet emne er Israel/Palæstina-konflikten. Danmark skal forlange at krigshandlingerne skal stoppe og forhandlingerne skal begynde. De ulovlige israelske bosættelser forværrer konflikten og har resulteret i en årelang eskalering af spændingerne i området. Efter min opfattelse er der kun en løsning – og det er to-stats-løsningen hvor palæstinenserne får deres eget land samt at Palæstina anerkendes som et selvstændigt land.

Rammer for deltagelse i debat:
På DanmarkC TVs sociale medier, ønsker vi borgeren mulighed for en fri og saglig debat. For at sikre en god debat, modererer vi indholdet for at holde en sober tone. Dette praktisere vi, ved at fjerne kommentarer, der efter vurdering er nedladende, chikanerende eller indeholder hadefuld retorik. Hvis disse etiske rammer overtrædes, kan man risikere at blive udelukket fra debatten. Vi oplever at mange benytter den åbne mulighed for at komme til orde - hvis vi overser en kommentar, som du mener overskrider vores rammer for etik, så send os et tip. Hvis du er blevet udelukket fra debatten, for en overskridelse af vores retningslinjer, - og er du uenig heri? Så kan du kontakte Vores redaktion på tv@danmarkc.tv