FREDERICIA

Sigtet for brandstiftelse løsladt af Retten i Kolding – afgørelsen kæret!

Af Steen Knudsen - stkn@danmarkc.tv

PRÆCISERING: Der har været usikkerhed om, hvad rettens beslutning om løsladelse i praksis betyder. DanmarkC TV har fået anklageren til at uddybe

Rettens beslutning om løsladelse betyder, at den sigtede mand løslades med det samme. Anklageren, Sofie Olsen, kærede på stedet rettens beslutning, og det bestyder, at hvis Landsretten beslutter der skal ske en varetægtsfængsling, skal politiet finde den 28-årige mand, og anholde ham påny. Mener Landsretten, når den behandler kæremålet, ikke at at der er grundlag for varetægtsfængsling, er den sigtede forsat på fri fod.

Sofie Olsen fastslår, at manden stadig er sigtet.

Rettens begrundelse var, oplyser Sofie Olsen til DanmarkC TV, at retten ikke fandt anklagerens beviser kunne begrunde en varetægtsfængsling.

Det er nu op til Landsretten at afgøre, om den 28-årige mand skal varetægtsfængsles eller forblive på fri fod.

Den sigtede påstod sig i retten uskyldig!

DanmarkC TV følger sagen!