Home SF: FREDERICIA SKAL SATSE PÅ ”POWER TO X”
SF: FREDERICIA SKAL SATSE PÅ ”POWER TO X”

SF: FREDERICIA SKAL SATSE PÅ ”POWER TO X”

0

Af : Per A. Moos Laursen, Bestyrelsesmedlem i SF Fredericia.

Selskabet Everfuel opfører Nordens største fabrik til produktion af brint ude bag raffinaderiet her i Fredericia. Teknologien bag kaldes Power to X (PtX) og er baseret på grøn strøm fra f.eks. havvindmøller, der anvendes til produktion af brint eller bioethanol. 

Størstedelen af den brint, der skal produceres på anlægget her i byen, vil blive anvendt af raffinaderiet i deres fremtidige produktion af mere grønt og klimavenligt brændstof. Citat fra nyhedssitet Energy Supply d. 22. nov. 2019: ”Ved fuld udbygning vil brintanlægget have en kapacitet, der svarer til, at raffinaderiet vil kunne omstilles til vedvarende energi, samt forsyne 3-4.000 fuel cell busser og lastbiler med brint dagligt.” Citat slut.

SF Fredericia hilser denne nye grønne virksomhed velkommen til byen. Atter et skridt på vejen væk fra Fredericia som byen med gammeldags forurenende industri. 

Samtidigt opfordrer vi Byrådets Uddannelsesudvalg til at indtænke den kommende brintfabrik i den fremtidige uddannelsespolitik, som udvalget er i gang med. Der bliver brug for højtuddannede medarbejdere indenfor energisektoren, så vi kan nå målene i den grønne omstilling af vores samfund. Og et samarbejde mellem kommune, uddannelsesinstitutioner og erhvervslivet bliver nødvendigt i denne sammenhæng. Desuden mangler Fredericia Kommune videregående uddannelsesmuligheder.

Landspolitisk skal vi nå klimamålet om 70 % reduktion af CO2 udledningen i 2030, og i SF Fredericia vil vi arbejde for at man her i kommunen når endnu længere ned, og er langt fremme mod 70 % målsætningen allerede inden 2030. Den globale opvarmning kender hverken lande- eller kommunegrænser. Power to X teknologien er én af vejene væk fra truslen fra klimaforandringerne. Skal PtX potentialet udnyttes fuldt ud, kræver det uddannelse og forskning. Grib nu chancen for at komme i den grønne førertrøje på dette nye felt, Fredericia!