SAMFUND

Seniorrådet arbejder med forebyggelse, synlighed og fremtidens boliger

Af Steen Knudsen - stkn@danmarkc.tv

På dagens møde i Seniorrådet har forebyggelse, synlighed og fremtidens boliger været på dagsordenen, fremgår det af rådet side på Facebook

Forebyggelse
Er et vigtigt fokus for Seniorrådet. Vi vil i 2024 tænke det ind i alle vores snakke, og diskussioner med Fredericia Kommune, står der på Facebook.

Medlem af Seniorrådet, Carsten Ostenfeldt, uddyber til DanmarkC TV her til aften, at det også handler om at tale samme sprog som Fredericia Kommune. “Vi er ikke helt sikre på, at vi taler samme sprog som Senior og Socialudvalget. Når vi taler om forebyggelse, og det er et fluffy begreb, men hvad er det så, vi snakker om?”

Seniorrådet vil synliggøre hvad der er af forebyggelse, og vil bruge noget af 2024 på hvordan. Fredericia Kommune forebygger, og det handler også om at være enige om, hvem målgruppen er. Er det de seniorer der bor alene hjemme, og som man aldrig opdager? “Hvis man får fat i dem, er der et stort forebyggelsepotentiale,” mener Carsten Ostenfeldt. “Eller er det dem man opdager på plejehjemmet, fordi der er noget personale der kan se folk er ensomme og ikke så villige til at deltage? Det er nogen af de ting, vi gerne vil der bliver noget mere opmærksomhed på.

Fredericia kommune har masser af tilbud og tiltag, men Carsten Ostenfeldt er ikke sikker på, det er det samme Seniorrådet og Fredericia Kommune taler om. “Der er nogle forebyggende hjemmebesøg, men de er nok heller ikke så effektive som de har været,” mener Carsten Ostenfeldt, “Hvordan sikrer vi, at dem der sidder alene derude også får tilbudt forebyggelse?”

“Hvis der sker noget (uheld i hjemmet, red.) så kan man sige at forebyggelsen er ramt ved siden af. Forebyggelsen skal gå på, at der ikke sker noget. Hver femte ældre dør af ensomhed i Fredericia Kommune, når der måles på inaktivitet. Har vi et system der fanger dem op, eller har vi et system der kun fanger dem der er syge eller på et plejehjem? Der er en målgruppe her, der skal arbejdes med. Det er dybest set dem der sidder derhjemme og har nogle udfordringer vi skal have fat i.”

“Der er masser at tilbud. Masser! Men hvordan giver man dem til dem som ikke ved de er der? Fredericia Kommune har et væld af tilbud. Det kan man ikke sætte en finger på, men hvis man ikke ved de er der, hvad så?” spørger Carsten Ostenfeldt retorisk.

Om synlighed og fremtidens boliger står der på Facebook:

Synlighed
Vi vil i fremtiden arbejde videre med at være synlige, og dette indslag på vores Facebook side, er første lille skridt. Derudover vil vi arbejde med at “Social Kompasset” bliver et aktivt redskab også i vores regi.

Fremtidens boliger
Vores fremtidige boliger skal gøre det muligt at blive længst muligt i eget hjem. Både private og kommunale boligselskaber skal tænke langsigtet når der skal skabe optimale forhold for alle ældre, gerne boliger som det er muligt at bo i fra 50-55 år.