FREDERICIA

Senior- og Socialudvalget sætter flere indsatser i gang på Kobbelgården

Af Theis Søndergaard - ths@danmarkc.tv

Udvalg sætter gang i tiltag omkring Kobbelgården

Med baggrund i den alvorlige tilsynsrapport, der kritiserer bostedet Kobbelgården for en række uacceptable forhold og med baggrund i de efterfølgende beretninger i offentligheden, har Senior- og Socialudvalget igangsat en række nye initiativer.

Senior- og Socialudvalget er meget bevidst om, at Kobbelgårdens beboere er nogle af samfundets allersvageste medborgere, og at Fredericia Kommune har et helt særligt ansvar for at tage hånd om denne gruppe. 

På Senior- og Socialudvalgets møde tirsdag har de derfor understreget, at det skal prioriteres, at der hurtigst muligt rettes op på kritisable forhold, for det er vigtigt med et botilbud, hvor beboerne trives og udvikler sig i trygge rammer, hvor der er en god dialog med de pårørende, og hvor medarbejderne leverer indsatser af høj faglig kvalitet.

Udvalget har besluttet, at der skal større fokus på samarbejdet med de pårørende, og sættes ekstra turbo på den analyse af kvaliteten på kommunens bosteder – med særlig fokus på at prioritere Kobbelgården 1-3.

Det skal sikres, at der i analysen er fokus på, om beboersammensætningen på Kobbelgården er hensigtsmæssig set i forhold til de eksisterende fysiske rammer.

Forvaltningen forelægger på udvalgsmødet i marts en opdateret handlingsplan for udviklingen på Kobbelgården, herunder en vurdering af behovet for opkvalificering af medarbejdere og ledere.

De pårørendes tillid til bostedet er af afgørende vigtighed, og derfor er dialog og kommunikation med de pårørende en central prioritet for udvalget.

Der skal derfor gennemføres en pårørendetilfredshedsundersøgelse, hvis resultater skal præsenteres på udvalgsmødet i april.

”Der må ikke være nogen tvivl om, at vi i udvalget tager det skærpede tilsyn meget alvorligt. Derfor har vi også besluttet at bede forvaltningen om at skabe et bedre overblik over Kobbelgården 3, beboerne, pårørende, medarbejderne og ledelsen. Det er et omfattende arbejde, men det er helt nødvendigt. Vi skal have genskabt tilliden til Kobbelgården som et godt og trygt sted at bo, leve og udvikle sig, hvor vi møder beboerne og deres pårørende i øjenhøjde og med fokus på deres behov og ønsker,” slutter Søren Larsen, formand for Senior- og Socialudvalget.

Der gennemføres bl.a. en pårørendetilfredshedsundersøgelse, hvis resultater skal præsenteres på udvalgsmødet i april. Foto: DanmarkC TV.