Læserdebat

Selvfølgelig skal økonomisk trængte borgere hjælpes!

Læserdebat af: Connie Maybrith Jørgensen, Byrådsmedlem SF

Selvfølgelig mener SF at økonomisk trængte borgere hjælpes i en tid med stigende priser, at det skulle være uanstændigt at øge udgifter på det socialeområde for at hjælpe borgere i Fredericia, må stå for borgerlige partiers regning.

SF har stor sympati for intentionen bag Enhedslistens forslag om at regulere beregningen af det vejledende  rådighedsbeløb i forhold til den økonomiske udvikling. Når SF alligevel ikke stemmer for Enhedslistens forslag skyldes det primært, som det blev nævnt under debatten i byrådssalen at forslaget ikke umiddelbart ville ændre på noget, samt fordi der allerede centralt fra er henstillet til kommunerne om at tage højde for stigende udgifter i beregningen af den enkeltes rådighedsbeløb. Vi har i SF tillid til at sagsbehandlerne i Fredericia Kommune kan foretage en faglig vurdering og beregne rådighedsbeløbet for den enkelte borger.  Vi mener dog også, at vi som politikkere har en pligt til løbende at følge op på om borgere som får økonomisk hjælp har et råderum, når udgifterne er betalt man leve af. SF har siden byrådsmødet d.21.december 2022 via forvaltningen fået afklaret hvordan niveauet er for det rådighedsbeløb som vores kommune tager udgangspunkt i. Her er Fredericia gennemsnitlig i forhold til de byer vi sammenligner os med, dog er vi noget højere end øvrige disse byer i forhold til vores niveau for den overlevelseshjælp vi giver. Vi har ligeledes fået undersøgt om der er borgere i Fredericia som er i risiko for at komme i restance med huslejen, således de mister boligen. Her er tilbagemeldingen fra de lokale boligforeninger og fra Borgerservice at der ikke pt. er borgere i Fredericia som står til at miste (leje) boligen på grund af den økonomiskeudvikling. Det udelukker ikke at det kan komme ske og der er givet familier i Fredericia der har svært ved at få enderne til at nå sammen. Vi vil nidkært fortsat følge udviklingen meget tæt og vil helt klart altid insistere på at borgerne skal have en hjælp de rent faktisk kan leve fornuftigt af. Vi vil dog ikke ændre på sagsbehandlerne mulighed for at vurdere individuelt og dermed tage nødvendige hensyn som kan give borgeren en højere ydelse, når der er et rimeligt behov. I SF går vi ind for at tage hånd om borgerne og frisætte sagsbehandlerne til sammen borgeren at finde de rigtige løsninger.

Rammer for deltagelse i debat:
På DanmarkC TVs sociale medier, ønsker vi borgeren mulighed for en fri og saglig debat. For at sikre en god debat, modererer vi indholdet for at holde en sober tone. Dette praktisere vi, ved at fjerne kommentarer, der efter vurdering er nedladende, chikanerende eller indeholder hadefuld retorik. Hvis disse etiske rammer overtrædes, kan man risikere at blive udelukket fra debatten. Vi oplever at mange benytter den åbne mulighed for at komme til orde - hvis vi overser en kommentar, som du mener overskrider vores rammer for etik, så send os et tip. Hvis du er blevet udelukket fra debatten, for en overskridelse af vores retningslinjer, - og er du uenig heri? Så kan du kontakte Vores redaktion på tv@danmarkc.tv