Læserdebat

Sagen på Kobbelgården viser stort behov for fokus på kvalitet

Læserdebat af: Kirsten Hassing Nielsen, næstformand Senior- og Socialudvalget, Det Konservative Folkeparti

Efter de seneste alvorlige sager og påbud på botilbuddet Kobbelgården er det særdeles vigtigt, at vi får kigget grundigt på kvaliteten i vores tilbud til borgerne. Det er uacceptabelt, at der opstår sådanne ulykkelige og alvorlige sager til skade for borgerne, og bare én sag er en for meget.

En del af det politiske ansvar er, at vi tager ved lære af sagen og for alvor sætter et større fokus generelt på kvalitet i kommunens tilbud for alle borgere. Det gælder både handicapområdet og ældreområdet.

Sagen på Kobbelgården viser med tydelighed behovet for et langt større fokus på kvaliteten i de tilbud, som borgerne modtager. Og det er bekymrende og undrende, at der tilsyneladende har været flere kritiske forhold og dårlige oplevelser med Kobbelgården gennem en årrække uden at dette er kommet frem eller der er reageret på det.

Det efterlader helt naturligt rigtig mange spørgsmål fra mange kanter.

I nogle tilfælde skal vi bruge de enkelte sager som løftestang for at tilpasse retningslinjer og procedurer og lave et generelt tjek af, om det vi gør, det virker for borgerne. Sådan et tilfælde er sagerne på Kobbelgården.

Det er godt, at der er igangsat en kvalitetsanalyse, som vi forventer svar på til sommer. Det er godt, at der er lavet en handlingsplan for håndtering af problemerne og det er godt, at vi nu har kanaler som f.eks. whistleblowerordningen, som der er mulighed for at gå til, hvis man har oplevelser som på Kobbelgården. Men det kræver, at det vi gør, det virker og at det bliver brugt. Ellers har det ingen værdi for borgerne.

Vi skal interessere os mindst ligeså meget for, om indholdet af tilbuddet gavner borgerne, og om det bidrager til en positiv udvikling for borgerne og til at sikre borgernes livskvalitet i hverdagen. Heldigvis har vi rigtig mange gode tilbud til borgerne og medarbejdere der hver dag gør et stort stykke arbejde og bruger deres faglighed til netop at sikre kvalitet for de borgere, der har brug for det.

Faktum er, at der i øjeblikket er borgere på Kobbelgården, deres pårørende og medarbejdere, som har brug for handling. Derfor er det vigtigt, at vi fra politisk side får en tæt opfølgning.

Sagen giver også god anledning til, at vi fra politisk side for alvor får rettet fokus endnu mere på kvaliteten i de indsatser, som borgerne modtager, for den skal være i orden, og der skal være overensstemmelse mellem borgernes, de pårørendes og medarbejdernes oplevelse af, hvad der er god kvalitet og hvordan den bedst muligt gives til borgerne. Og så skal det være i overensstemmelse med de kvalitetsstandarder, som besluttes i senior- og socialudvalget én gang om året.

Det er nødvendigt, at vi bruger Kobbelgården som eksempel, når vi drøfter kvalitetsstandarder, så vi kan skabe de bedst mulige rammer for at levere det, som forstås og opleves som kvalitet. Og så vi er sikre på, at de standarder vi beslutter politisk, rent faktisk også fungerer i praksis!

Derfor har jeg i kølvandet på sagerne på Kobbelgården bedt forvaltningen om at få sat kvalitetsstandarder på dagsorden på næstkommende udvalgsmøde.

Skal vi lære af sagerne på Kobbelgården, er det nødvendigt, at kvalitet sættes endnu højere på den politiske dagsordenen.

Opfordring til kommunalpolitikerne om at føre en konstruktiv debat

Læserdebat af: Jens Jørn Pedersen, Fredericia På det seneste har vi set flere af kommunens politikere kritisere hinanden og indhold i den kommunale debat. Kunne vi ikke i stedet opfordre til, at man fører en konstruktiv borgerdebat blandt andet med baggrund i kommunens budgetter og totale situation. Det kunne være mere konstruktivt at debattere med […]

Fredericias byplanlægning: En stadsarkitekt kunne bringe forbedringer på flere fronter

Læserdebat af: Poul Rand, Lokalformand for Liberal Alliance i Fredericia, Byrådskandidat til KV25 En by som Fredericia, med flere smukke ældre bygningsværker, er forvandlet til en “gold by uden tankstation for insekter” med “ubehjælpeligt uinspirerede beton, blik og farveløst murstens bydesign,” i nybyggeriet. Fredericias behov for en frisk og innovativ tilgang til byplanlægning. En stadsarkitekt […]

Bowlingcenterets lukning: En kortsigtet løsning med langsigtede konsekvenser

Læserdebat af: Poul Rand, Lokalformand for Liberal Alliance i Fredericia, Byrådskandidat til KV25 Det er en skamfuld beslutning at lukke bowlingcentret i Fredericia, et sted hvor mange især modne og ældre fandt fællesskab og socialt samvær. Bowlingcentret har været en del af lokalsamfundet i over 30 år og har været et samlingspunkt for både ældre […]

Vi ser med bekymring på at man sparer 1,8 millioner, på Kommunens mest sårbare børn

Læserdebat af: Jan Filbært, medlem af Handicaprådet for SF og Malene Søgaard-Andersen, 1. Suppleant til byrådet for SF I Fredericia Kommune skal vi snart i gang med budgetforhandlingerne og det bliver nogle hårde forhandlinger der venter forude. De seneste uger har vi kunne læse om manglende ressourcer på skoleområdet og besparelser på Kommunens specialskole, Frederiksodde. […]

Kampen for det liberale Fredericia holder ikke sommerferie

Læserdebat af: Poul Rand, Lokalformand for Liberal Alliance i Fredericia, Byrådskandidat til KV25 Liberal Alliance er dedikeret til at opretholde de værdier om retfærdighed, medfølelse og fremskridt, der er kernen i vores mission og det menneskesyn vi kæmper for. Fredericia for Fredericianer er ikke en nationalistisk eller socialistisk ideologi, men en liberal tankegang, der fremmer […]

Rammer for deltagelse i debat:
På DanmarkC TVs sociale medier, ønsker vi borgeren mulighed for en fri og saglig debat. For at sikre en god debat, modererer vi indholdet for at holde en sober tone. Dette praktisere vi, ved at fjerne kommentarer, der efter vurdering er nedladende, chikanerende eller indeholder hadefuld retorik. Hvis disse etiske rammer overtrædes, kan man risikere at blive udelukket fra debatten. Vi oplever at mange benytter den åbne mulighed for at komme til orde - hvis vi overser en kommentar, som du mener overskrider vores rammer for etik, så send os et tip. Hvis du er blevet udelukket fra debatten, for en overskridelse af vores retningslinjer, - og er du uenig heri? Så kan du kontakte Vores redaktion på tv@danmarkc.tv