Læserdebat

Sagde Connie Maybrith Jørgensen virkelig det??

Læserdebat af Poul Rand, Lokalformand Liberal Alliance Fredericia.

I debatten omkring museum/ fæstningscenter i Fredericia er Connie Maybrith Jørgensen citeret i dagspressen for at udtale følgende.

1. Connie Maybrith Jørgensen synes det er en dårlig prioritering, og hun henviste til at kommunen havde behov for at bruge penge på andre området. 

MEN det skal jo være selv finansieret?

2. Vi kan jo også bruge Bülows Kaserne som nyt museum. Der er da masser af plads, argumenterede Connie MaybrithJørgensen. 

Her har hun ret og det kan være en god ide da det også ligger tæt på volden, stranden og kastellet og slå det sammen med andre aktiviteter på det eksisterende museum, der kan også laves udstillinger i gården med museums artefakter og vi sparer byggeomkostninger til parkering og nyopførelse af bygning(er).

3. Connie Maybrith Jørgsensen mente ikke at der ville være plads til de handelsdrivende i fremtidens Fredericia, men at udviklingen går i retning af nethandel. Derfor ser hun ikke nogen grund til at arbejde for at tiltrække turister, for butikkerne vil forsvinde. 

Dette er galimatiasen politiker der ikke tror på byen? Hvad sker der lige? det er skrækindjagende nok byrådet lukker af for havneturister som bevislig er de der lægger midlerne i byen, ikke de som byrådet tror, da de satser på erhvervsturisme. 

4. Samtidig var hun (CMJ) ikke interesseret i at byen vokser mere, og hun synes det er fint med de 50.000 indbyggere, der er nu. 

Vil hun virkelig stoppe byens udvikling og omdanne Fredericia til et forvokset landsbymiljø og måske indføre etbarnspolitikken for vi ikke skal blive flere?

SF i Fredericias politik er svævende, fra debatter vi i Liberal Alliance havde med Connie Maybrith Jørgensen til KV21 er der ikketvivl om at SF’s fører en politik der ligger tættere på betonstalinisme end den liberalisme der tjener Fredericia’s borger bedst. 

Er SF i CMJ’s version en forkortelse for Stop Fremskridt eller Stop Forbedringer? ikke som det burde være Start Fremskridt.

Ved de overståede budgetforhandlinger kom CMJ’s personlige socialistiske holdninger omkring friplejehjem og fæstningscenter/formidlingscenter igen i søgelyset. 

Kernevelfærd betales af skatteindtægter fra borger, erhvervsdrivende og turisme. Midler derfra uden at udplyndre sikre du få tag over den cykelparkering du er så stolt af i fik med i budgetforslaget. By- og erhvervsudvikling er essentiel for Fredericia.

Er du (CMJ) i tvivl om hvad kernevelfærd er, kan du jo google ”Svar på spørgsmål S 835 af 16. marts 2016 stillet af Jonas Dahl (SF)” til den daværende regering.

Rammer for deltagelse i debat:
På DanmarkC TVs sociale medier, ønsker vi borgeren mulighed for en fri og saglig debat. For at sikre en god debat, modererer vi indholdet for at holde en sober tone. Dette praktisere vi, ved at fjerne kommentarer, der efter vurdering er nedladende, chikanerende eller indeholder hadefuld retorik. Hvis disse etiske rammer overtrædes, kan man risikere at blive udelukket fra debatten. Vi oplever at mange benytter den åbne mulighed for at komme til orde - hvis vi overser en kommentar, som du mener overskrider vores rammer for etik, så send os et tip. Hvis du er blevet udelukket fra debatten, for en overskridelse af vores retningslinjer, - og er du uenig heri? Så kan du kontakte Vores redaktion på tv@danmarkc.tv