Kort Nyt

Sådan ville det være gået, hvis der var folketingsvalg i går

Af Steen Knudsen - stkn@danmarkc.tv

Voxmeter offentliggør en ny politisk måling hver uge. Hver måling baserer sig på telefoninterviews med minimum 1.000 vælgere, fordelt nationalt repræsentativ

Voxmeters politiske meningsmåling, offentliggjort den 8. april 2024, baserer sig på telefoninterview med 1.007 repræsentativt udvalgte personer 18 år+ og er gennemført i perioden fra d. 1. april 2024 til d. 7. april 2024.

Voxmeter afdækker i tabellen kun de personer, der ved, hvad de vil stemme, hvis der var folketingsvalg i morgen.

Ca 25,6 % af de adspurgte var på det pågældende tidspunkt “i tvivl om partivalg”, “vil ikke stemme”, “vil stemme blankt” eller “er ikke stemmeberettiget”.

Tallene i parentes angiver forskellen i procentpoint fra folketingsvalget d. 1. november 2022. Den maksimale usikkerhed på de enkelte partier i denne måling er på +/-2,6% point.

Kilde: Voxmeter for Ritzaus Bureau