FREDERICIA

Regnefejl på 16,8 millioner kroner betyder besparelse IKKE var nødvendige

Af Steen Knudsen - stkn@danmarkc.tv

Udgift til rengøring er ført to gange i det kommunale bogholderi, og førte til besparelser og ekstra bevilling

Ved årsskiftet stod det klar, at der manglede 18,6 millioner kroner, hvis indtægter og udgifter skulle passe sammen.

Nu viser en ny gennemgang af økonomien, at der slet ikke var behov for at finde de mange midler, skriver Fredericia Kommune i en pressemeddelelse.

Økonomi- og IT
Jeg er selvfølgelig træt af, at der har været fejl i budgettet. Omvendt er jeg glad for, at systemet har opdaget det, så vi får bugt med noget af det, der har ramt os tidligere. Vi har indført mere systematisk økonomiopfølgning, og derfor identificerer vi udfordringen tidligere, end vi hidtil ville have gjort. Der er stadig en ubalance, som Børne- og Skoleudvalget skal arbejde med, men den er markant mindre end tidligere antaget, siger Rune Wentzel Helms, chef for Økonomi- og IT.

Fejlen består i, at en budgetpost til rengøring på skolerne, er talt med to steder.

Udgifter til rengøring bogført to gange. Foto: DanmarkC TV.