Kort Nyt

Region Syddanmark styrker det præhospitale område med ny organisering

Af Mads Wiig Ehmsen - mwe@danmarkc.tv

Den akutte behandling uden for sygehusene bliver endnu vigtigere i fremtiden. Derfor styrker Region Syddanmark hele det præhospitale område, der nu får sin egen direktion

Sådan skriver Region Syddanmark i en pressemeddelelse om det præhospitale område.

Den akutte behandling uden for sygehusene spiller en stadig vigtigere rolle i sundhedsvæsenet. Ambulancepersonale kan i dag igangsætte behandling på stedet og under transporten til sygehuset, hvilket sparer tid og ressourcer. For at sikre en effektiv og patientsikker indsats i fremtiden er det nødvendigt at styrke det præhospitale område i Region Syddanmark.

Flere ældre, flere kroniske sygdomme og mere komplekse behandlinger

Befolkningen i Danmark bliver ældre, og flere lider af kroniske sygdomme. Dette fører til et øget behov for præhospital behandling og pleje. Samtidig bliver behandlingsmulighederne mere komplekse, hvilket kræver yderligere kompetencer hos ambulancepersonale.

Behandling hjemme hos patienten

Den seneste udvikling er de såkaldte fremskudte visitationsenheder – akutbiler bemandet med en paramediciner – som er med til at forhindre unødige indlæggelser i samarbejde med sygehusenes akutafdelinger.

Den præhospitale indsats skal i højere grad understøtte det nære sundhedsvæsen og mere behandling hjemme hos patienterne. Det kræver, at det præhospitale område skal være parat til at håndtere flere og mere komplekse sundhedsfaglige opgaver.

– Ambulancereddere og paramedicinere kan mere og mere. Det kræver, at den præhospitale organisation i regionen styrkes og samles, siger regionsrådsformand Bo Libergren (V).

Ny præhospital direktør og lægelig chef

Den nye organisation kommer til at bestå af en præhospital direktør, som refererer til koncerndirektør Jørgen Bjelskou, og en lægelig chef, som refererer til den præhospitale direktør.

– Med denne organisering styrker vi regionens – i forvejen velfungerende – præhospitale indsats. Og vi styrker området uden hverken besparelser eller reduktion af stillinger, siger koncerndirektør Jørgen Bjelskou.

Han understreger også, at den nye præhospitale direktion kommer til at prioritere dét at skabe en ny og fælles kultur højt i den nye organisering.

Plan for implementering

Nu, hvor regionsrådet har nikket ja til arbejdsgruppens anbefalinger, går der en proces i gang med at få ansat en ny præhospital direktør og opbygget den nye organisation.

Det er planen, at den nye organisation skal være på plads og i drift i starten af 2025.

Fakta om den nye præhospitale organisation:

  • Ca. 850 fastansatte ledere og medarbejdere, hvor hovedparten er reddere.
  • En præhospital direktør, som refererer til koncerndirektør Jørgen Bjelskou.
  • En lægelig chef, som refererer til den præhospitale direktør.
  • Fokus på at styrke kvaliteten og uddannelsen af medarbejderne.
  • Skabelse af en ny og fælles kultur.