Kort Nyt

Region Syddanmark: Slut med nye benzin- og dieselbiler i 2025

Af Mads Wiig Ehmsen - mwe@danmarkc.tv

Region Syddanmark sætter turbo på omstillingen til eldrevne køretøjer og indfører fuldt stop for indkøb af nye benzin- og dieselbiler i 2025

Diesel- og benzinbiler er snart en saga blot i Region Syddanmarks bilflåde. Regionsrådet har nemlig besluttet, at mere end 50 pct. af regionens samlede bilflåde skal være fossilfri i 2030.

Målet er at reducere CO2-udledningen fra kørsel og transport med 35 pct. i 2030 sammenlignet med 2020. 100 pct. af regionens personbiler skal være fossilfri i 2030. 60 pct. af patientbefordringen og 25 pct. af køretøjerne på det præhospitale område skal også være fossilfri, det oplyser Region Syddanmark i en pressemeddelelse.

Elektriske biler overtager

Regionens bilflåde skal gennemgå en radikal forvandling i de kommende år. Over halvdelen af alle biler skal være fossilfri i 2030. Det betyder, at alle personbiler, 60% af patientbefordringskøretøjer og 25% af køretøjer på det præhospitale område skal køre på el.

Ambitiøse mål

– Klimaudfordringerne skal mødes med konkrete handlinger. Vi går målrettet efter mere bæredygtige transportformer og indfører fuldt stop for indkøb af nye diesel-og benzinpersonbiler, så alle regionens personbiler fremover kører på el. Det er ambitiøst set i forhold til, at man på nationalt plan forventer, at elbiler udgør ca. 21 pct. af danskernes biler i 2030, men vi mener, det er realistisk med det marked for fossilfri personbiler, der allerede er nu, siger Karsten Uno Petersen (S), formand for Udvalget for Byggeri, Indkøb og Grøn Omstilling.

Forberedelse på fuld omstilling

Regionen er klar over, at der endnu ikke findes eldrevne alternativer til alle typer af køretøjer.

Hvad angår de større fossildrevne køretøjer på det præhospitale område – ambulancer, varebiler og køretøjer, der kører med liggende patienter – findes der endnu ikke eldrevne alternativer. Det skyldes, at der fx til ambulancer er krav om, hvor langt og hvor hurtigt ambulancerne kan køre, og hvor hurtigt de skal kunne lades op for at være klar til udrykning.

– Det er en balance, forklarer Karsten Uno Petersen. Vi sætter fuld fart på ambitionerne på de områder, hvor der findes løsninger, mens vi på andre områder må afvente udvikling af bæredygtige løsninger. Vi er overbevist om, at de bæredygtige løsninger kommer, og derfor går vi i gang med at etablere en ladeinfrastruktur på regionens matrikler, der fuldt ud matcher vores ambition om omlægningen til fossilfrie køretøjer.

6.300 tons mindre CO2

Regionen forventer at reducere CO2-udledningen fra kørsel og transport med 35% i 2030. Det svarer til en besparelse på ca. 6.300 tons CO2.

Delstrategi godkendt

Delstrategi for effektiv og fossilfri kørsel og transport blev godkendt af regionsrådet den 22. april 2024. Carsten Sørensen fra Dansk Folkeparti stemte imod og løsgænger Sabrina Bech Bartholin stemte delvist imod forslaget.