Kort Nyt

Regeringen letter kontrollen ved landegrænsen, og gør det nemmere for pendlere og handlende

Af Steen Knudsen - stkn@danmarkc.tv

Grænsekontrollen videreføre, men med mere fokus på styrkelse af indsatsen mod grænseoverskridende kriminalitet. Det vil lette hverdagen for pendlere, og sikkert også for danskernes indkøb i græselandet.

Regeringen har i dag meddelet denne beslutning til EU-kommissionen, og også meddelt at grænsekontrollen mellem Sverige og Danamrk ophører.

Ændringerne gennemføres fra 12. maj, og for den forsatte kontrol ved den dansk/tyske grænse vil den vare til den 11. november 2023.

Det er ekstremt vigtigt, at vi slår ned på dem, der udøver kriminalitet på tværs af landegrænser
Peter Hummelgaard
Justitsminister

Kontroltrykket vil blive ændret betydeligt, så der kontrolleres færre indrejsende, og så politiet i højere grad vil tilrettelægge kontrollerne på baggrund af politifaglige vurderinger af, hvor og hvornår effekten af kontrollen vil være størst. Det ændrede kontroltryk betyder, at der bliver frigivet ressourcer til en styrkelse af politiets kriminalitetsbekæmpende indsats i grænseområderne. Samtidig styrkes den generelle udlændingekontrol i hele landet med 20 årsværk, skriver Justitsministeriet i en pressemeddelse.

Grænsekontrollen mellem Tyskland og Danmark blev indført den 4. januar 2026, og har været stikprøvevis kontrol. Alle har dog skulle forevise pas ved indrejse. Ved landegrænsen er der 13 grænseovergange, og flere af dem var kun været kontrolleret som stikprøver.

Med disse ændringer, og det endnu mere målrettede fokus på den grænseoverskridende kriminalitet, tilføres der 20 årsværk.

Justitsminister Peter Hummelgaard siger:
”Det er ekstremt vigtigt, at vi slår ned på dem, der udøver kriminalitet på tværs af landegrænser, og de nye ændringer vil samlet betyde, at den kriminalitetsbekæmpende indsats i grænseområderne bliver styrket.
Når regeringen opretholder grænsekontrollen mod Tyskland i en ny midlertidig periode, så er det fordi, vi finder det nødvendigt for at imødegå de trusler, Danmark står over for. Blandt andet har krigen i Ukraine medført, at den aktuelle sikkerhedssituation er usikker. Terrortruslen mod Danmark er fortsat alvorlig, og dertil kommer truslen fra fremmede staters efterretningstjenester og det aktuelle migrationspres i Europa.”